S. Jankowski: Mamy na uwadze wygodę i bezpieczeństwo pasażerów

Świat bardzo szybko się rozwija, technologie się zmieniają. Wszystko trzeba robić szybciej, lepiej, taniej, ładniej.