UOKiK odniósł się do kwestii “opłaty manipulacyjnej” w DCT Gdańsk

– W świetle ustawy antymonopolowej [..] żaden z polskich terminali nie posiada pozycji dominującej, stąd też nie jest możliwym postawienie zarzutu jej nadużywania – wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na zawiadomienie domniemania naruszenia przez Spółkę DCT Gdańsk oraz BCT zakazu związanego z ustalaniem opłaty manipulacyjnej, obciążającej wyłącznie organizatorów transportu kolejowego. Prezes UOKiK … Czytaj dalej UOKiK odniósł się do kwestii “opłaty manipulacyjnej” w DCT Gdańsk