Przewozy towarowe

UOKiK odniósł się do kwestii “opłaty manipulacyjnej” w DCT Gdańsk

– W świetle ustawy antymonopolowej [..] żaden z polskich terminali nie posiada pozycji dominującej, stąd też nie jest możliwym postawienie zarzutu jej nadużywania – wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na zawiadomienie domniemania naruszenia przez Spółkę DCT Gdańsk oraz BCT zakazu związanego z ustalaniem opłaty manipulacyjnej, obciążającej wyłącznie organizatorów transportu kolejowego.

Fot. DCT Gdańsk

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przeprowadził postępowanie wyjaśniające, którego celem było zebranie informacji o rynku usług transportu kontenerowego drogą lądową do i z krajowych portów morskich. W prowadzonym postępowaniu zbadań struktury rynku i panujące na nim warunki konkurencji. Działania te podjął w odpowiedzi na zgłoszenie złożone przez dwóch operatorów transportu intermodalnego organizujących przewozy kolejowe, tj. PCC Intermodal SA z siedzibą w Gdyni oraz LOCONI Intermodal SA z siedzibą w Gdyni, wspierane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni.

W komunikacie prasowym, informującym o inicjatywie „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk” możemy przeczytać:

– Przedstawiciele branży intermodalnej od wielu lat prowadzą nierówną walkę z praktykami stosowanymi przez DCT Gdańsk, który wykorzystując swoją pozycję na polskim rynku, wymusza od operatorów intermodalnych zapłatę tzw. „opłaty manipulacyjnej” – czytamy w oświadczeniu inicjatorów akcji. – Jest ona nakładana na operatorów, którzy organizują transport intermodalny dla klientów bezpośrednich, firm spedycyjnych oraz armatorów.