Przewozy towarowe Raport z Polski

Przewozy intermodalne w III kwartale roku odnotowały wzrost [RAPORT]

Raport Urzędu Transportu Kolejowego nie pozostawia wątpliwości – intermodalne przewozy kolejowe mimo pandemii radzą sobie bardzo dobrze. W III kwartale 2021 r., w porównaniu do analogicznego czasu roku 2020, wzrosły wszystkie wyniki przewozowe. Masa towarów przewieziona od stycznia do września br. jest większa niż wynik za cały 2019 rok.

W III kwartale roku masa przetransportowanych towarów w przewozach intermodalnych wniosła blisko 6,7 mln ton. Wykonano przy tym pracę przewozową na poziomie ponad 2,1 mld tonokilometrów.

Od lipca do września 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 446 tys. szt. jednostek, co stanowiło prawie 732 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,8 tys. sztuk (1,8%), a wg liczby TEU o 7,6 tys. sztuk (1,1%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r. osiągnęła poziom blisko 6,7 mln ton. Stanowi to wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o ponad 0,5 mln ton (8,6%). Wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 2,1 mld tono-km. Biorąc pod uwagę, że w III kwartale 2020 r. praca przewozowa wyniosła niecałe 2,1 mld tono-km, wzrost wynosi 1,8%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyniósł 10,9% wg masy i 14,7% wg wykonanej pracy przewozowej.

– Interesująca jest obserwacja rynku przewozów intermodalnych, który wzrasta z roku na rok. Wyniki trzech kwartałów 2021 r. w stosunku do trzech kwartałów roku ubiegłego są lepsze o ponad 2,5 mln ton w przewiezionej masie i o ponad 0,3 mld tonokilometrów w pracy przewozowej. Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia wszystkich uczestników rynku. Warto też zwrócić uwagę, by w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego. Obserwujemy, że część przewozów stanowią puste jednostki. Proces przewozowy można planować tak by kontenery nie wracały puste – są uniwersalne i można wykorzystywać je w przewozie wielu rodzajów ładunków – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W Polsce kolejowy transport intermodalny dominuje w relacjach międzynarodowych: w imporcie, eksporcie i w tranzycie. W III kwartale przewozy w komunikacji krajowej stanowiły 21,4% wg liczby jednostek, 18,9% pod względem liczby TEU, 18,9% pod względem masy i 21,5% pod względem wykonanej pracy przewozowej w odniesieniu do całości przewozów intermodalnych.

Kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej odgrywa import, który w III kwartale odpowiadał za 39,8% przewiezionej masy i 29,0% wykonanej pracy przewozowej. Eksport towarów z Polski stanowi 29,7% przewiezionej masy oraz 26,2% wykonanej pracy przewozowej. Pomimo że przewozy tranzytowe pod względem masy stanowią tylko 11,6% całości przewozów intermodalnych, odpowiadają za 23,4% pracy przewozowej.

W III kwartale wśród przewożonych koleją jednostek intermodalnych największy udział miały kontenery – ok 96%. Pozostałe 4% to naczepy i przyczepy samochodowe, wymienne nadwozia samochodowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami i inne. Warto zauważyć, że kontenery 40’ stanowiły 56% wszystkich jednostek, a w przewozach tranzytowych „czterdziestki” stanowiły 93% wszystkich jednostek.

Dodaj komentarz