Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Przewozy towarowe we wrześniu ze wzrostem [RAPORT]

We wrześniu na pokłady polskich pociągów wsiadło prawie 25 mln osób. W porównaniu do września roku 2020 to wzrost o 15 proc. Wzrosty odnotowały także przewozy towarowe – o 7 proc.

PRZEWOZY TOWAROWE

We wrześniu przewieziono koleją 21 mln ton. W porównaniu do września 2020 r. jest to wzrost o 1,38 mln ton (7%). Praca przewozowa wyniosła 4,9 mld tonokilometrów – w porównaniu do września 2020 r. wzrosła o 252,3 mln tonokilometrów (5,4%). Praca eksploatacyjna zwiększyła się o 0,14 mln pociągokilometrów (2%) i przekroczyła 7 mln. Średnia odległość przewozu jednej tony zmniejszyła się o 4 km i wyniosła 234 km.

W porównaniu z sierpniem wyniki przewozów towarowych we wrześniu kształtowały się następująco: przewieziono o 0,14 mln towarów mniej (0,7%), a praca przewozowa wzrosła o 40,6 mln tonokilometrów (0,8%). Praca eksploatacyjna była niższa o 0,11 mln pociągokilometrów (1,6 %). O 4 km zwiększyła się średnia odległość przewozu jednej tony.

– Rynek przewozów kolejowych ma potencjał do rozwoju. Pod względem masy przewiezionych towarów wyniki wrześniowe plasują się na trzecim miejscu w tym roku. Dobrą informacją dla rynku jest to, że wynik z trzech kwartałów 2021 r. jest lepszy niż osiągnięty w tym samym okresie w latach 2020 i 2019. Na przestrzeni tego roku widoczne jest, że transport kolejowy wykorzystywany jest w szerszym stopniu na potrzeby przemysłu, budownictwa czy przewozu dóbr konsumpcyjnych – stwierdza dr inż. Ignacy Góra.

 

Po trzech kwartałach 2021 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 179,7 mln ton i była większa o 17,7  mln ton (10,9%) niż w tym samym okresie 2020 r.  Praca przewozowa wzrosła o 3,2 mld tonokilometrów do 41,1 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna z 56,2 mln pociągokilometrów zwiększyła się o 4,6 mln do 60,8 mln pociągokilometrów.

Dodaj komentarz