Tramwaje

Kraków wprowadza bezpłatną komunikację miejską

W środę 16 grudnia podróżowanie komunikacją miejską w Krakowie będzie bezpłatne. Miasto w ten sposób reaguje na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10.

Bezpłatna komunikacja miejska obowiązuje na obszarze gminy Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w środę, 16 grudnia istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOS lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Dodaj komentarz