Tabor Wydarzenia

Kolejne trzy FLIRTY dla Kolei Mazowieckich

W ostatnich dniach października park taborowy Kolei Mazowieckich powiększył się o trzy nowoczesne pojazdy typu ER 160 FLIRT3. Oznacza to, że Spółka KM ma już 43 pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne wyprodukowane przez siedlecką firmę Stadler.

Fot. Koleje Mazowieckie
Fot. Koleje Mazowieckie

31 października w warszawskiej sekcji na Grochowie podpisano końcowe protokoły techniczne pojazdów o numerach 41, 42 oraz 43. Wyprodukowano je w ramach czwartej umowy wykonawczej, która została zawarta w I kwartale 2021 r. Obejmuje produkcję 15. sztuk pojazdów, z czego 13 już dostarczono. Wartość tej umowy to prawie 500 mln zł brutto, a jej dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi około 202 mln zł.

Nowoczesne FLIRTY mają sukcesywnie zastępować  pojazdy starszego typu, które będą wycofywane. Będzie to miało znaczący wpływ na polepszenie oferty przewozowej i zwiększy atrakcyjność połączeń uruchamianych przez Spółkę.

Dodaj komentarz