Raport z Polski Wydarzenia

Nowa kolej za rok. Przetarg w kujawsko–pomorskim w 2022 roku

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego nakazał przystąpienie do negocjacji na temat przedłużenia istniejących umów z Polregio i Arrivą na wykonywanie przewozów kolejowych w województwie. Tym samym w tym roku nie zostaną wyłonieni operatorzy w drodze przetargu, a pomysł kolei samorządowej został odłożony.

Ogłaszając w połowie września tego roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które ma wyłonić operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w naszym regionie, otworzyliśmy nowy rozdział w budowaniu oferty w pasażerskich przewozach szynowych w województwie kujawsko-pomorskim. Zakładamy, że wybrany model podziału zamówienia – z dziesięcioma szczegółowo opisanymi pakietami – sprawi, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować mieszkańcom siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym i jednocześnie zachęcić nowych przewoźników do udziału w tym postepowaniu.

Chcemy w tym nowym rozdaniu

zwiększyć liczbę obsługiwanych linii, zlikwidować zjawisko wykluczenia komunikacyjnego i białe plamy na regionalnej mapie publicznego transportu pasażerskiego. Zależy nam też, by lepiej sprofilowana siatka połączeń zachęciła do korzystania z kolei nowych pasażerów. Zakładaliśmy, iż nasze innowacyjne rozwiązania uda się wdrożyć od najbliższego rozkładu jazdy, tzn. od 12 grudnia 2021 roku. Jednakże okazało się, że rynek przewoźników kolejowych potrzebuje więcej czasu, aby przygotować się do proponowanych przez nas rozwiązań, co potwierdziło złożonymi w toku tego postepowania odwołaniami i około 200 zapytaniami.

Jest to typowe postępowanie ubiegających się o zamówienie wykonawców określone w procedurze przetargowej przewidziane i zapisane w ustawie. Zapytania, które do nas wpłynęły, dotyczą zarówno Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i Opisu Przedmiotu Zamówienia. Obecnie przygotowujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w toku postępowania, toczy się też postępowanie w KIO. Sprawia to, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania w wyznaczonym terminie oraz zawarcie umowy na uruchomienie przewozów pasażerskich już od 12 grudnia 2021 roku, byłoby trudne lub niemożliwe. Dlatego, mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, samorząd województwa zdecydował się kontynuować wszczęte postępowanie, przesuwając jednocześnie początek realizacji usług przewozowych objętych przetargiem od 11 grudnia 2022 roku, towarzyszy temu również przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30 listopada. Zapewni to przewoźnikom niezbędny czas na przygotowanie ofert, a zwycięzcy lub zwycięzcom postępowania zagwarantuje odpowiedni okres na uruchomienie przewozów na nowych, wynikających z przedmiotowego postępowania, zasadach.

W związku z wprowadzonymi zmianami rozpoczęliśmy procedurę związaną z powierzeniem pasażerskich połączeń kolejowych w Kujawsko-Pomorskiem na kolejny rok dotychczasowym przewoźnikom. Powierzenie to obowiązywać będzie od 12 grudnia 2021. Od tygodnia prowadzimy negocjacje z dwoma przewoźnikami, obecnie obsługującymi połączenia w regionie, czyli z Arrivą oraz z Polregio.

Dodaj komentarz