Polregio Raport z Polski Tabor

KIO odrzuca odwołanie Skody i Stadlera ws. pociągów dla POLREGIO

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie złożone przez Skoda Transportation oraz Stadler Polska w sprawie przetargu spółki Polregio na zakup do 200 zespołów trakcyjnych.

Fot. POLREGIO
Fot. POLREGIO

W uzasadnieniu wyroku KIO podkreśliła, że „Polregio przedstawiło rzeczowe dowody, poparte opiniami ekspertów na wiarygodność kryteriów oceny ofert w przetargu”. Tym samym KIO odrzuciła  argumenty oponentów o zawężaniu konkurencji i podejmowaniu prób obejścia przez Przewoźnika pierwszego werdyktu Izby.

–  Cieszymy się z decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, która obiektywnie oceniła jakość i wagę argumentów Zamawiającego. Udowodniliśmy, że w naszym interesie, jako przewoźnika  publicznego jest konkretna konfiguracja pojazdów, wynikająca m. in. z najlepszej wiedzy o posiadanych zasobach i możliwości optymalnego ich wykorzystania w trakcie wieloletniego utrzymania nowo zakupionego taboru. Pozwoli to znacząco zdywersyfikować nakłady inwestycyjne, efektywnie wydatkować środki publiczne, a także zwiększyć dostępność nowych pojazdów poprzez racjonalne wykorzystanie możliwości utrzymaniowych Spółki  – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio.

 

Zgodnie z uprzednio wprowadzonymi przez Polregio zmianami w specyfikacji przetargowej dopuszczone będą pojazdy o konstrukcji aluminiowej i wózkach Jacobsa. Jednak producenci, którzy zaproponują takie rozwiązania, nie pozyskają dodatkowych punktów procentowych w ocenie ofert.

Graficiarz zniszczył malaturę pociągu Polregio

Dodaj komentarz