Polregio Raport z Polski Wydarzenia

Związkowcy POLREGIO szykują strajk generalny

W środę, 12 kwietnia, doszło do spotkania mediacyjnego pomiędzy przedstawicielami Polregio i Związkami Zawodowymi spółki. Pomimo obecności mediatora, spór związany z oczekiwanymi przez pracowników podwyżkami nie został rozstrzygnięty. Podpisany został tak zwany protokół rozbieżności. Niestety, efektem nieudanego spotkania jest także ogłoszenie przez związki pogotowia strajkowego. Związkowcy zapowiedzieli strajk generalny.

Fot. Polregio
Fot. Polregio

Czego oczekują Związki Zawodowe?

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego podtrzymują żądania związane z przyznaniem podwyżki wynagrodzeń o 700 złotych w uposażeniu zasadniczym. Wyższe pensje miałyby obowiązywać wstecz, z wyrównaniem od 1 grudnia zeszłego roku. Zarząd spółki Polregio podtrzymuje natomiast zdanie, że zaplecze finansowe na ten moment nie pozwala na spełnienie oczekiwań związkowców.

Nie oznacza to jednak, że operator pasażerskich przewozów kolejowych także nie złożył swojej propozycji. Polregio jest przygotowane do podwyżki o 400 złotych w przypadku wynagrodzenia zasadniczego, która mogłaby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Jednocześnie zarząd spółki zaoferował jednorazową wypłatę premiową w wysokości 500 złotych. Podjęte zostały również niezbędne kroki związane z wprowadzaniem aneksów do umów zawartych z zarządami województw. To dla nich ostatecznie realizowane są przewozy pasażerskie.