Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Miliardowe inwestycje kolejowe w województwie śląskim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały warte łącznie 5 mld zł umowy na prace budowlane na odcinkach Katowice Szopienice Płd – Katowice – Katowice Piotrowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Dobudowa nowych torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego na węźle katowickim poprawi przepustowość, dzięki czemu zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury
Fot. Ministerstwo Infrastruktury

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują jedną z największych inwestycji kolejowych w historii województwa śląskiego. Koszty prac w 85 proc. sfinansowane będą z Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

– Ta inwestycja pokazuje jak ważne jest projektowanie, budowa nowych linii i modernizacja istniejących linii kolejowych w tak bardzo zatłoczonych komunikacyjnie miejscach, jakim jest województwo śląskie – mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. – Jestem przekonany, że tak duże projekty muszą być realizowane właśnie tam, gdzie mamy do czynienia z wielkimi potokami osobowymi. Naszym celem jest rozładowanie tego ruchu i stworzenie atrakcyjnej oferty połączeń kolejowych i większej przestrzeni dla ruchu aglomeracyjnego – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

 

Dobudowa nowych torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego na węźle katowickim poprawi przepustowość, dzięki czemu zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów. Prędkość składów wzrośnie. Skróci się czas podróży.

– Inwestycja na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice jest ważna z punktu widzenia naszego państwa. Zostanie przeprowadzona w dialogu z samorządami i mieszkańcami gmin, na których odbędą się prace budowlane, m.in. gminy Czechowice-Dziedzice, Chybie, Strumień czy Zebrzydowice – mówi Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury.

 

Ukończenie dwóch projektów infrastrukturalnych zwiększy możliwości kolei w województwie śląskim. Inwestycja zapewni zmodernizowane przystanki, przejścia podziemne, wiadukty oraz nowoczesne sterowanie ruchem na obszarze Górnego Śląska, w tym na głównym węźle w Katowicach oraz na odcinku Zabrzeg – granica z Czechami.

– Dzięki unijnym inwestycjom jeszcze bardziej rozwinie się kolej aglomeracyjna, która zmniejszy natężenie ruchu kołowego i poprawi stan środowiska. Na poziomie europejskim bariery dla międzynarodowego kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego zostaną usunięte na ważnych korytarzach sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, w tym na granicy polsko-czeskiej. Ponadto projekty te stanowią ważny element unijnej inicjatywy „Solidarity Lanes” na osi Ukraina – Europa Zachodnia i Ukraina – Europa Południowa” – mówi Morten Jensen, kierownik wydziału w Agencji CINEA, zarządzającej instrumentem „Łącząc Europę” (CEF).

 

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dwie umowy na prace budowlane przez stacji Katowice oraz od Zabrzegu do Zebrzydowic.

– To część wielkiej inwestycji od Będzina do granicy z Czechami, która całkowicie odmieni transport kolejowy w woj. śląskim. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyniesie wymierne efekty dla zwiększenia dostępności i sprawności kolei na linii ważnej w aglomeracji śląskiej oraz o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – mówi Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dodaj komentarz