Raport z Polski

OK Samorząd chce rozwijać kolej Dolnego Śląska

Jak może wyglądać dolnośląski transport publiczny w zakresie nowyJch tras kolejowych? Iwona Budych i Patryk Wild z OK Samorząd podsumowali kampanię samorządową, w której omawiali możliwe rozwiązania transportowe dla regionu.

Iwona Budych i Patryk Wild prezentują swoją wizję rozwoju transportu publicznego na Dolnym Śląsku (fot. nadesłane)
Iwona Budych i Patryk Wild prezentują swoją wizję rozwoju transportu publicznego na Dolnym Śląsku (fot. nadesłane)

Zdaniem kandydatów na samorządowców, zaproponowane rozwiązania w sposób realny przyczynią się do redukcji zjawiska wykluczenia transportowego w regionie. W oparciu o przedstawiony schemat połączeń kolejowych, OK Samorząd uruchomi nowe połączenia na przejętych przez Samorząd Województwa liniach kolejowych oraz w ramach programu Kolej Plus i innych inwestycji transportowych. Dzięki temu, ponad 270 tysięcy mieszkańców (w 20 miastach oraz 8 gminach wiejskich), którzy dotąd nie mieli dostępu do połączeń kolejowych, uzyskają tę możliwość.

– Przede wszystkim powinny zostać uruchomione wszystkie odcinki linii kolejowych, które w kończącej się właśnie kadencji zostały przejęte, chociażby po to, by w regionie legnicko-głogowskim można było dojechać do Złotoryi, która jest odcięta od transportu kolejowego. To niezwykle ważne – podkreślał Patryk Wild.

 

O poprawie dostępu do komunikacji zbiorowej mówi także Iwona Budych, Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.

– Zapewnimy możliwość komunikacji wszystkim pozostałym miastom oraz gminom regionu, do których kolej nie dociera poprzez utworzenie Autobusowych Linii Dowozowych. W szczególności pomiędzy sąsiadującymi powiatami oraz do regionalnych atrakcji turystycznych. Taki model bardzo dobrze funkcjonuje już w Kolejach Małopolskich i rokrocznie widać przyrosty potoków pasażerskich na liniach autobusowych. Należy odejść od imitacji, którą w obecnym kształcie jest Zastępcza Komunikacja Autobusowa, która funkcjonuje wyłącznie w obrębie zatrzymania na przystankach komunikacji kolejowej, a koszty jej utrzymania są olbrzymie. W efekcie nie przynosi ona zamierzonych skutków – likwidacja wykluczenia transportowego, a jedynie wykorzystywana jest w większości przypadków do „wożenia powietrza”. Dzięki uruchomieniu Autobusowych Linii Dowozowych ponad 100 tysięcy mieszkańców uzyska dostęp do połączeń autobusowych – mówiła Iwona Budych.

 

I. Budych: Wykluczenie transportowe uderza w ludzi najsłabszych

Oprócz tego OK Samorząd chce, aby wspomniane działania nie ograniczały się jedynie do połączeń między dużymi miastami.

– Chcemy współfinansować również wewnątrzpowiatowe połączenia, zapewniając codzienny dostęp do miast powiatowych dla mieszkańców z gmin, przez które nie przebiegają linie transportu międzyregionalnego (w takim samym cyklu, czyli 12-16 połączeń w dobie) – dodają inicjatorzy.

 

Dzięki tym zmianom dostęp do transportu publicznego zyskać może nawet 400 tys. mieszkańców Dolnego Śląska.

– Dążymy do stworzenia dynamicznej i zintegrowanej sieci transportowej, która przyczyni się do rozwoju naszego regionu oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców. – podsumował Patryk Wild.

 

Źródło: OK Samorząd / nadesłane

Dodaj komentarz