Inwestycje

CPK ogłosił przetarg na Opracowanie Koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na Opracowanie Koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych związanych z budową CPK. Termin składania ofert wyznaczono na 7 kwietnia, na godz. 9.00.

Celem zamówienia jest określenie koncepcji lokalizacji przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej, służącej dostarczaniu energii na cele trakcyjne i nietrakcyjne, tak aby proces przygotowawczy – projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych – przebiegał bez opóźnień w stosunku do procesu przygotowawczego budowy szprych do CPK.

Zamawiający podzielił zadanie na dwie części – Segment I oraz Segment II – w zależności od ważności realizacji. Jak przedstawia się ich harmonogram?

  • Wykonawca koncepcji lokalizacji ma 40 dni od dnia podpisania umowy, na pozyskanie danych o systemie przesyłowym i innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia
  • 100 dni od dnia podpisania umowy na stworzenie analizy wielowariantowej dla Segmentu I i na robocze ustalenia z Operatorem Systemu Przesyłowego
  • W ciągu 20 dni od odbioru opracowania nastąpić musi wybór wariantu w zakresie Segmentu I. Zadanie leży po stronie podmiotu zamawiającego
  • Kolejne 10 dni od wyboru wariantu wykonawca wyodrębni do wydzielonego opracowania i uszczegółowienia wskazanej opcji dla Segmentu I.
  • W ciągu 35 dni od wyboru wariantu przeprowadzone będą formalne konsultacje i uzgodnienia z Operatorem Systemu Przesyłowego.
  • Do 70 dni od dnia faktycznego przekazania danych dot. układu linii w planie i profilu oraz założeń rozkładu w zakresie Segmentu II przeprowadzona zostanie analiza wielowariantowa dla Segmentu II. Wtedy także odbędą się robocze ustalenia z OSP.
  • W ciągu 20 dni od odbioru opracowania wybrany zostanie wariant w zakresie Segmentu II. Zadanie to, podobnie jak w pierwszym przypadku, leży po stronie Zamawiającego.
  • Kolejne 10 dni od wyboru wariantu wykonawca wyodrębni do wydzielonego opracowania i uszczegółowienia wskazanej opcji dla Segmentu II.
  • W ciągu 35 dni od wyboru wariantu przeprowadzone będą formalne konsultacje i uzgodnienia z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji wszystkich zadań ujętych w ramach projektu wykonawca zapewnić musi wsparcie w zakresie uzgadniania rozwiązań dot. systemu zasilania – dotyczy to zarówno Operatora Systemu Przesyłowego, jak i operatorów systemów dystrybucyjnych.