Wywiady

Mikołaj Wild: Chcemy widzieć transport jako całość [WYWIAD]

Przygotowania do budowy kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) toczą się na razie w zaciszu biur. Podpisywane są umowy przygotowawcze, ogłaszane kolejne przetargi i publikowane kolejne dokumenty, wyznaczające standardy realizacji przedsięwzięć. O tym i o taborze, który po kolejowych szprychach ma dojeżdżać do CPK, opowiedział nam prezes Mikołaj Wild, który gościł na XVIII konferencji „Modernizacja Taboru Kolejowego – zakup i utrzymanie”, zorganizowanej w Wiśle przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Panie Prezesie, zacznijmy od najbardziej aktualnej kwestii. Spółka ogłosiła postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji. Uwagę zwraca zarówno kwota przetargu, jak i czas realizacji zleceń – jakie dokładnie zadania zostaną postawione przed wykonawcą lub wykonawcami?

Szacowana wartość tych kolejowych prac projektowych to ponad 7 mld zł netto i jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa tego typu. Postępowanie będziemy zlecać opracowanie m.in. materiałów do decyzji środowiskowych i koncepcji programowo-przestrzennych, opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.

Na czym polega uproszczony tryb postępowań wykonawczych, w którym CPK będzie mógł zlecać zadania projektowe?

Postępowanie ramowe umożliwi nam wybranie firm dających gwarancję należytej jakości prac. Następnie w krótkich uproszczonych postępowaniach CPK będą one konkurowały ceną o umowy wykonawcze. W ten sposób dobierzemy wiarygodnych partnerów, a postępowania będą szybsze i sprawniejsze. Z kolei korzyść dla wykonawców będzie taka, że damy im przewidywalność portfela zamówień. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. w trwających od ubiegłego roku inwentaryzacjach środowiskowych CPK, w ten sam sposób wybraliśmy ostatnio także wykonawców studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych.

W obecnym postępowaniu spółka będzie oceniać wyłącznie kryteria jakościowe, głównie doświadczenie personelu. Oferty cenowe będą brane pod uwagę dopiero podczas uproszczonych zamówień wykonawczych kierowanych do zakwalifikowanych wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.

Co ważne dla wykonawców, stworzymy im atrakcyjne warunki kontraktowe, opierając się na najlepszych międzynarodowych wzorcach. Zaproponujemy im m.in. elastyczne formy wynagrodzenia: np. płatności częściowe, dodatkowe zaliczki płatne z góry, rozliczenie ryczałtowe i obmiarowe -zależnie od rodzaju usługi, a także dodatkowe wynagrodzenie za przyspieszenie prac. Wszystkie te rozwiązania przygotowaliśmy w oparciu o wnioski ze wstępnych konsultacji rynkowych, które przeprowadziliśmy z branżą.

Warto zaznaczyć, że w przygotowaniu są kolejne umowy.

Tak, umowa ramowa na prace projektowe to dopiero pierwszy krok. W przygotowaniu są kontrakty ramowe dotyczące zleceń dla inżyniera kontraktu i na roboty budowlane.

Podczas XVIII konferencji „Modernizacja Taboru Kolejowego – zakup i utrzymanie” powiedział Pan – realizując program CPK, chcemy ująć transport jako całość.

Dodaj komentarz