Wywiady

Mikołaj Wild: Chcemy widzieć transport jako całość [WYWIAD]

Przygotowania do budowy kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) toczą się na razie w zaciszu biur. Podpisywane są umowy przygotowawcze, ogłaszane kolejne przetargi i publikowane kolejne dokumenty, wyznaczające standardy realizacji przedsięwzięć. O tym i o taborze, który po kolejowych szprychach ma dojeżdżać do CPK, opowiedział nam prezes Mikołaj Wild, który gościł na XVIII konferencji „Modernizacja Taboru Kolejowego – zakup i utrzymanie”, zorganizowanej w Wiśle przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Panie Prezesie, zacznijmy od najbardziej aktualnej kwestii. Spółka ogłosiła postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji. Uwagę zwraca zarówno kwota przetargu, jak i czas realizacji zleceń – jakie dokładnie zadania zostaną postawione przed wykonawcą lub wykonawcami?

Szacowana wartość tych kolejowych prac projektowych to ponad 7 mld zł netto i jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa tego typu. Postępowanie będziemy zlecać opracowanie m.in. materiałów do decyzji środowiskowych i koncepcji programowo-przestrzennych, opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.

Na czym polega uproszczony tryb postępowań wykonawczych, w którym CPK będzie mógł zlecać zadania projektowe?