Raport z Polski Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK wspierają Straż Graniczną w walce z nielegalną migracją

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei współpracują ze Strażą Graniczną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa we wschodniej części Polski, na terenach kolejowych, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przejść granicznych. Jak podkreślają mundurowi, osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę często wybierają kolej w celu przedostania się z Republiki Białorusi na teren Unii Europejskiej, ponieważ na pokładzie pociągu mogą być bardziej anonimowi.

Fot. Straż Ochrony Kolei

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa publicznego  na obszarze kolejowym na Granicy z Białorusią Straż Ochrony Kolei wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzi wzmożone działania wykorzystując nowoczesne środki techniczne.

Realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na obszarach kolejowych w czasie trwającego kryzysu migracyjnego na granicy polsko- białoruskiej Straż Ochrony Kolei zintensyfikowała współpracę ze Strażą Graniczną, w celu przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji. Szczegółowe zasady współpracy zostały wypracowane w trakcie spotkań roboczych pomiędzy przedstawicielami właściwych terytorialnie jednostek Straży Ochrony Kolei oraz placówek Straży Granicznej.

W obszarze planowanych działań uwzględnione zostały takie elementy jak zintensyfikowanie przepływu informacji pomiędzy służbami dyżurnymi właściwych terytorialnie jednostek Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących podejrzenia przekroczenia granic. W efekcie podjętej współpracy zwiększono zaangażowanie SOK w zwalczanie procederu nielegalnej migracji poprzez kierowanie na tereny przygraniczne dodatkowych patroli. Realizując podjęte ustalenia Komenda Główna SOK delegowała do działań na terenie województwa podlaskiego dodatkowych funkcjonariuszy SOK z innych regionów kraju.