Wydarzenia

PKP Energetyka partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka została partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerstwo z Forum jest jednym z działań prowadzonych w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju spółki. Inauguracja współpracy miała miejsce 4 listopada, podczas uroczystej gali Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W ramach współpracy z Forum PKP Energetyka planuje w najbliższym czasie m.in. podpisanie Karty Różnorodności.

-Realizacja idei zrównoważonego rozwoju stanowi jeden z fundamentów codziennego działania PKP Energetyka. Bycie częścią sieci przedsiębiorstw, które mają w swoim DNA podobne wartości, z pewnością pozwoli nam wzajemnie się inspirować, dzielić wiedzą i  doświadczeniem. Współpraca z FOB to jedno z działań prowadzonych w ramach naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku – mówi Krzysztof Kiełmiński, dyrektor Biura Komunikacji PKP Energetyka.

 

W  Strategii Zrównoważonego Rozwoju PKP Energetyka zdefiniowanych zostało pięć kluczowych obszarów, w ramach których realizowanych jest 116 szczegółowych inicjatyw, dzięki którym możliwe jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Do wspomnianych inicjatyw można zaliczyć m.in. budowę różnorodnej organizacji, rozwój infrastruktury fotowoltaicznej, redukcję emisji gazów cieplarnianych czy budowę zrównoważonego łańcucha dostaw. Oznacza, to że PKP Energetyka  z jednakową troską i uwagą podejmuje działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczności lokalnych, pracowników i partnerów biznesowych.

-Partnerstwa wzmacniają społeczną odpowiedzialność biznesu w pojedynczych organizacjach i dobrze służą wszystkim ich interesariuszom. Dołączenie PKP Energetyka do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu to wyraz dojrzałości firmy. Oznacza, że osiągnąwszy pewien poziom zaawansowania, jest otwarta na dzielenie się własnym doświadczeniem i praktykami, ale także widzi potrzebę edukacji i współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce – podkreśla Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

W najbliższych planach PKP Energetyka w ramach partnerstwa z FOB jest dołączenie do grona ponad 220 polskich firm, które są sygnatariuszami Karty Różnorodności. Karta to dokument, w którym pracodawca zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, jak również podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Dodaj komentarz