Polityki prywatności

Polityki prywatności
serwisu www.raportkolejowy.pl
Informacje ogólne
Polska Izba Kolei szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu raportkolejowy.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, przysługujące mu prawa jak również obowiązki Administratora oraz informuje o używaniu plików cookies.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Polska Izba Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 17, NIP 967 10 47 950, Regon 092 454 672, KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Administrator i Inspektor Danych Osobowych
Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
Polska Izba Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17
85-061 Bydgoszcz
Inspektorem Ochrony Danych jest:
Radosław Karwicki
r.karwicki@izbakolei.pl

5. Gromadzenie danych
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
czasu nadejścia zapytania;
pierwszego wiersza żądania http;
kodu odpowiedzi http;
liczby wysłanych przez serwer danych;
adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
informacji o przeglądarce Użytkownika;
informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.
Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
zarządzania Serwisem;
stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;
Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu;
adres i nazwa firmy;
treść wiadomości kontaktowej.
Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne.
6. Przetwarzanie danych osobowych
Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.
Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Wykorzystanie plików Cookies
Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
„sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
„stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
„wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
„funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
„własne” - zamieszczane przez Serwis;
„zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.