Wydarzenia

30 – lat TAURUS OCHRONA

Konferencja “Innowacje w Bezpieczeństwie”, która odbyła się 3 września 2021 r. z okazji 30-lecia firmy Taurus Ochrona była okazją do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń zawodowych. Innowacyjne zastosowanie technologii w branży zabezpieczeń technicznych i ochrony osób i mienia jest szansą na profesjonalizację i podnoszenie jakości usług i taką drogę rozwoju wybrała firma zrzeszona w naszym samorządzie – TAURUS OCHRONA.

Podobne wnioski można wyciągnąć z wypowiedzi Prelegentów, którzy dzielili się na konferencji swoimi doświadczeniami i wiedzą ekspercką. Pracownik Izby Kolei, Zbigniew Wiśniewski mówił o wyzwaniach w zabezpieczeniu i ochronie infrastruktury krytycznej na kolei. Konferencja moderowana była przez Krzysztofa Łęckiego – Prezesa Zarządu oraz Prof. dr hab. Bernarda Wiśniewskiego, Dyrektora Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

GALA JUBILEUSZOWA zgromadziła blisko 300 osób reprezentujących m.in. Sejm RP, władze samorządowe i miejskie oraz pracowników i firmy współpracujące.

Dodaj komentarz