Wydarzenia

Pełnomocnictwo a zawieranie umów z członkiem zarządu

Zajmując się na co dzień w praktyce zawodowej rejestracją podmiotów gospodarczych, sprawami przekształceń, zmianą umów spółek zauważyłem, że często nasi Klienci są zdziwieni, że muszą ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w trakcie czynności dokonywanej z członkiem zarządu tej spółki. Należy podkreślić, że co do zasady spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółkę akcyjną reprezentuje […]

Wydarzenia

W Wągrowcu otwarto PUT Kolei Wielkopolskich

5 maja 2022 odbyła się inauguracja działalności nowego Punkt Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskich w Wągrowcu. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przecięciem wstęgi przez Zarząd Spółki Kolei Wielkopolskich – Pana Prezesa Marka Nitkowskiego, Członka Zarządu Pana Mikołaja Grzyba, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka oraz przedstawicieli firmy Alstal, a także Pana […]

Wydarzenia

PKP PLK wzmacniają współpracę z francuskim zarządcą infrastruktury

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z SNCF-Reseau – francuskim zarządcą infrastruktury kolejowej na rzecz rozwoju kolei w Europie. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania ruchem kolejowym, prowadzenia inwestycji oraz wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i francuskiego zarządcy infrastruktury kolejowej SNCF-Reseau na wspólnym spotkaniu […]

Wydarzenia

UTK realizuje strategie Prezesa

W ostatnim pięcioleciu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wdrażał i prowadził szereg projektów skierowanych do sfery kolejowej jak i społeczeństwa. Wszystkie działania ukierunkowano na poprawę bezpieczeństwa, regulacje przepisów i tworzenie konkurencyjnych warunków dla przedsiębiorców oraz wzrost jakości usług świadczonych przez kolej a także rozwój społecznej odpowiedzialności pracowników UTK. Deklaracja Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Jedną z […]

Przewozy towarowe

Towary jeżdżą szybciej i sprawniej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Pociągi jeżdżą po nowych torach od Bytomia do Maciejowa Północnego w Zabrzu. Tory wymieniono także na odcinku Dorota (Sosnowiec) – Sosnowiec Jęzor. Postępują prace w stronę mysłowickiej Brzezinki. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 350 mln zł, dofinasowanej z POIiŚ, w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym szybszy i sprawniejszy staje się przewóz towarów ekologicznym […]

Wydarzenia

Naukowcy i inżynierowie ze stolicy Wielkopolski łączą siły Powstaje Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Od stycznia 2022 r. działalność rozpoczęła Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Połączenie dotychczasowych 5 instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza ma zwiększyć ich potencjał badawczy i komercjalizacyjny. Ma również pozwolić skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R. Uroczystości inauguracyjne zorganizowane zostały we wtorek 11 stycznia.   Połączenie poznańskich instytutów Łukasiewicza jest szansą na […]

Konferencja

Konferencja ARP dotycząca kształcenia pracowników

W dniach 3-4 listopada 2021 w Warszawie odbyła się Konferencja Agencji Rozwoju Przemysłu pt.: Kadry przyszłości – Kadry dla przemysłu. Cenny głos w toczonych dyskusjach zabierali m.in. pani Minister Marzena Machałek – Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz pan Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych […]

Inwestycje

Kontrakt na tunel dużych prędkości. Umowa na projektowanie podpisana.

Spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego zawarła kontrakt na projekt 4- kilometrowego tunelu kolei dużych prędkości na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Jest to pierwsza spośród inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania oraz posiada decyzję środowiskową. Do podpisania umowy doszło na stacji Łódź Fabryczna. Wybór miejsca nie […]

Wydarzenia

Pierwszy pociąg Elf 2 na testach w Żmigrodzie

Rozpoczęły się testy pierwszego z trzynastu pociągów Elf 2, produkowanych przez PESA Bydgoszcz dla Kolei Dolnośląskich. Nowy, pięcioczłonowy skład wyjedzie na tory i zabierze na pokład pierwszych pasażerów latem 2022 roku. Zakupy Kolei Dolnośląskich to jeden z największych projektów taborowych w historii spółki. Przewoźnik kupił w sumie 13 nowych pociągów Elf 2. Pierwszy z nich […]