Raport z Polski

Więcej zatrudnionych w sektorze kolejowym w 2022 r.

Wzrost zatrudnienia na kolei to pozytywny sygnał dla całego sektora. 90 498 osób pracujących to o 669 osób więcej niż w 2021 roku. Wzrost liczby pracowników odnotowali przewoźnicy pasażerscy i towarowi. Niestety spadek jest widoczny u zarządców infrastruktury.

Przewozy pasażerskie

24 138 osób było zatrudnionych u przewoźników pasażerskich. Tym samym odnotowano wzrost zatrudnienia o 2,8%. UTK podkreśla, że jest to największa liczba zatrudnionych w tym sektorze w ostatniej dekadzie. PKP Intercity podniósł stan swojego zatrudnienia o 2,6% (największy wzrost liczby pracowników wśród przewoźników). Jedyną spółką, która odnotowała spadek zatrudnienia była PKP SKM w Trójmieście (o 7,5%).

W kontekście zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach widać wyraźne wzrosty zatrudnienia w grupie maszynistów (wzrost o 27 osób) i konduktorów (+197 osób), pracowników utrzymania taboru (+219). Spadki natomiast między innymi w grupie kierowników pociągów (mniej o 31 osób) i rewidentów taboru (-28).

Przewozy towarowe

W tym sektorze odnotowano wzrost zatrudnienia o 621 pracowników. Na koniec 2022 roku wszystkie spółki zatrudniały łącznie 27 475 pracowników, a więc o 2,3% więcej niż w 2021 r. Największy pracodawcaPKP Cargo – kolejny rok z rzędu odnotowała redukcję zatrudnienia o 3,1%. Mniejszą liczbę pracowników odnotowano również w innych dużych spółkach, takich jak PUK Kolprem i Grupa CTL. U pozostałych przewoźników liczba pracowników wzrosła. Co ciekawe na stanowiskach maszynisty, ustawiacza i rewidenta taboru odnotowano spadki zatrudnionych odpowiednio o 23,246 i 51 osób. Największy wzrost odnotowano wśród dyspozytorów (+74) i na tak zwanych pozostałych stanowiskach (+ 1338).

Zarządcy infrastruktury

W sektorze zarządców infrastruktury w 2022 r. liczba pracowników wyniosła 38 885, co stanowi spadek o 1,5% wobec 2021 r. Na koniec 2022 r. PKP PLK zatrudniały o 1,4% mniej, niż w 2021 r. Jednak liczby pracowników dotyczyła większości zarządców. Wzrost zatrudnienia miał miejsce jedynie w przypadku PKP LHS, PKP SKM w Trójmieście i Euroterminal Sławków. Spadła między innymi liczba dyżurnych ruchu o 163 osoby i nastawniczych o 239 osób.

RK

Dodaj komentarz