Raport z Polski Wydarzenia

Czy PKP Intercity uruchomi na swojej stronie Chatbota?

PKP Intercity stara się wykorzystywać technologię, by jeszcze bardziej ułatwić pasażerom korzystanie z usług transportu kolejowego. Świadczy o tym zapytanie wystosowane przez przewoźnika w celu uzyskania informacji o kosztach prowadzenia Voicebota oraz Chatbota na swojej stronie internetowej oraz komunikatorach. Przewidywane jest uruchomienie odrębnej linii telefonicznej, która pod taki program również zostałaby podpięta.

Jakie wymagania stawia PKP Intercity?

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/biezace-przetargi/rfi-dostawa-i-wdrozenie-uslugi-voicebot-oraz-chatbot.html PKP Intercity oczekuje przestawienia ofert cenowych na dostarczenie systemu, jego wdrożenie oraz wsparcie techniczne wykonawcy na okres 24 miesięcy. Oprogramowanie docelowo ma być zainstalowane na stronie internetowej przewoźnika, komunikatorach multimedialnych oraz infolinii.

Według założeń oprogramowanie powinno zostać zabezpieczone protokołem SSL i być bezawaryjne. Użytkownicy muszą mieć do niego dostęp bezterminowo, to jest 24 godziny na dobę, także w dni wolne od pracy i święta. Obowiązkowe jest również oczywiście zachowanie poufności danych i zastosowanie odpowiednich systemów zabezpieczających oraz standardów zgodnych z RODO.

Wśród wymagań funkcjonalnych PKP Intercity wymienia między innymi:

  • możliwość definiowania tematu rozmowy/zapytania użytkownika,
  • system powinien wykorzystywać syntezator mowy, jednak z możliwością przełączenia klienta także do konsultanta,
  • konieczność zaimplementowania modułów udzielających informacji zwrotnych dotyczących rozkładu jazdy, regulaminach i taryfach czy też statusie złożonej reklamacji.

System powinien również wykorzystywać Machine Learning i wszystkie algorytmy do aktywnego procesu uczenia maszynowego. Poza usługami serwisowymi wykonawca będzie też zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń wraz z dostarczeniem materiałów edukacyjnych.

Podmioty zainteresowane udzieleniem informacji cenowej odpowiadającej wytycznym przedstawionym w ogłoszeniu mogą składać swoje propozycje do 30 listopada 2021 r., do godziny 14:00.

Dodaj komentarz