Publikacje Firm Wydarzenia

Oprogramowanie do zarządzania logistyką i zasobami kolejowymi

Przedsiębiorstwa kolejowe i transportowe mierzą się z koniecznością zapewnienia ciągłej dostępności pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej oraz ryzykiem kosztownych przestojów. Pamiętać należy także o wymaganiach dotyczących dokumentacji zgodnej z dyrektywą ECM.

Oprogramowanie do zarządzania logistyką i zasobami kolejowymi

W logistyce kolejowej na pierwszym planie pozostaje opłacalny transport towarów i efektywnie zorganizowana „ostatnia mila“. ZEDAS oferuje sprawdzone w praktyce rozwiązania dla wyzwań stojących przed firmami kolejowymi i transportowymi.

Już w wersji standardowej oprogramowanie do zarządzania majątkiem technicznym i zarządzania logistyką odwzorowuje cyfrowo wszystkie istotne procesy kolejowe. W portfolio firmy widnieją cztery, gotowe do szybkiej implementacji produkty informatyczne mogące być używane niezależnie lub jednocześnie – aby się uzupełniać i tworzyć wyjątkowy efekt synergii.

Konserwacja pojazdów i infrastruktury

Wszystkie czynności konserwacyjne mogą być zorganizowane, planowane, śledzone i dokumentowane w systemie zedas®asset. Odpowiednia strategia konserwacji dla każdego obiektu – czy to korekcyjna, prewencyjna/oparta na aktualnym stanie lub predykcyjna – może być odwzorowana w systemie. Rozwiązanie do efektywnego zarządzania flotą lekkich pojazdów szynowych i kolei normalnotorowych cyfryzuje i upraszcza procesy w warsztacie. zedas®asset dla infrastruktury wspiera jej operatorów w zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa majątku. Graficzna wizualizacja liniowej sieci torowej zapewnia pełny przegląd stanu posiadanych zasobów.

Wybrane możliwości zedas® asset

 • Monitorowanie bieżącego stanu i cyfrowy plik CV
 • Wykrywanie słabych punktów i prognozowanie stanu zasobów
 • Zintegrowane, perspektywiczne zarządzanie zasobami
 • Dokumentacja zgodna z ECM
 • Integracja wszystkich danych pomiarowych
 • Aplikacje do zdalnej obsługi systemu w pociągu lub w terenie
 • Kluczowe dane do podejmowania trafnych decyzji i planowania inwestycji

Zintegrowane procesy w logistyce kolejowej

zedas®cargo dla ruchu głównego umożliwia przedsiębiorstwom transportu kolejowego planowanie, monitorowanie i rozliczanie transportów międzynarodowych w sposób efektywny i przejrzysty.

zedas®cargo dla ruchu manewrowego pozwala łatwo obsługiwać codzienne procesy w fabrykach i portach, takie jak dyspozycja, przyjęcie i odprawa pociągów oraz manewrowanie.

Wybrane możliwości zedas®cargo

 • Zintegrowane zarządzanie zasobami i zamówieniami
 • Portal klienta dla bezproblemowej współpracy (z czasami ETA)
 • Przejrzysta, kompletna dokumentacja i rozliczanie
 • Standardowe interfejsy (TAF TSI)
 • Cyfrowe przetwarzanie wszystkich danych o wagonach i ładunkach
 • Nowoczesne aplikacje np. do zarządzania uszkodzonymi wagonami i odprawiania pociągu
 • Kompleksowa informacja zarządcza

Przemysł 4.0 na kolei: Od Big Data do Smart Data dzięki zedas®asset

Dodaj komentarz