Publikacje Firm Wydarzenia

Oprogramowanie do zarządzania logistyką i zasobami kolejowymi

Przedsiębiorstwa kolejowe i transportowe mierzą się z koniecznością zapewnienia ciągłej dostępności pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej oraz ryzykiem kosztownych przestojów. Pamiętać należy także o wymaganiach dotyczących dokumentacji zgodnej z dyrektywą ECM.

Oprogramowanie do zarządzania logistyką i zasobami kolejowymi