Publikacje Firm Wydarzenia

Oprogramowanie do zarządzania logistyką i zasobami kolejowymi

Przedsiębiorstwa kolejowe i transportowe mierzą się z koniecznością zapewnienia ciągłej dostępności pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej oraz ryzykiem kosztownych przestojów. Pamiętać należy także o wymaganiach dotyczących dokumentacji zgodnej z dyrektywą ECM.

Oprogramowanie do zarządzania logistyką i zasobami kolejowymi

W logistyce kolejowej na pierwszym planie pozostaje opłacalny transport towarów i efektywnie zorganizowana „ostatnia mila“. ZEDAS oferuje sprawdzone w praktyce rozwiązania dla wyzwań stojących przed firmami kolejowymi i transportowymi.

Już w wersji standardowej oprogramowanie do zarządzania majątkiem technicznym i zarządzania logistyką odwzorowuje cyfrowo wszystkie istotne procesy kolejowe. W portfolio firmy widnieją cztery, gotowe do szybkiej implementacji produkty informatyczne mogące być używane niezależnie lub jednocześnie – aby się uzupełniać i tworzyć wyjątkowy efekt synergii.

Konserwacja pojazdów i infrastruktury

Wszystkie czynności konserwacyjne mogą być zorganizowane, planowane, śledzone i dokumentowane w systemie zedas®asset. Odpowiednia strategia konserwacji dla każdego obiektu – czy to korekcyjna, prewencyjna/oparta na aktualnym stanie lub predykcyjna – może być odwzorowana w systemie. Rozwiązanie do efektywnego zarządzania flotą lekkich pojazdów szynowych i kolei normalnotorowych cyfryzuje i upraszcza procesy w warsztacie. zedas®asset dla infrastruktury wspiera jej operatorów w zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa majątku. Graficzna wizualizacja liniowej sieci torowej zapewnia pełny przegląd stanu posiadanych zasobów.