Publikacje Firm Wydarzenia

Przemysł 4.0 na kolei: Od Big Data do Smart Data dzięki zedas®asset

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury bezustannie stoją przed zadaniem podejmowania decyzji o działaniach naprawczych i konserwacji. Istotną kwestią jest to kiedy te działania zostaną podjęte i w jaki sposób będą finansowane. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników: rodzaj usterki, koszty i czas trwania działania naprawczego, jak również konsekwencje wynikające z braku dostępności danego zasobu technicznego.

W erze Przemysłu 4.0 użyteczne informacje będące podstawą do podejmowania decyzji, gromadzone są przy pomocy inteligentnych algorytmów. Powstaje jednak pytanie jak tą nieprawdopodobną ilości danych (ang. data graveyard) można przekształcić w sensowne  smart data? Monitorowanie stanu, diagnostyka i zarządzanie konserwacją muszą być traktowane jako całość w ramach holistycznego podejścia do zarządzania aktywami. Nacisk winien być kładziony nie tylko na gromadzenie danych, ale również na ich ocenę – ze stałym monitorowaniem stanu (ang. condition monitoring) jako podstawą do wyboru optymalnej strategii konserwacji. Oprogramowanie zedas®asset to zestaw narzędzi, które wspierają użytkownika zarówno w codziennych decyzjach zarządczych, jak i długofalowych planach o charakterze strategicznym.

Cyfrowy życiorys lokomotywy i prognoza terminów

Z pomocą oprogramowania można w przejrzysty sposób  monitorować i analizować wszystkie istotne dane procesowe, operacyjne i pomiarowe dotyczące poszczególnych komponentów. Wyświetlany jest stan infrastruktury lub pojazdu wraz z jego „historią życia”. Wszystkie informacje istotne dla utrzymania ruchu, takie jak usterki, terminy, zlecenia, wartości pomiarowe lub naruszenia limitów są zarządzane centralnie.

Terminy definiowane są w planach konserwacji, które mogą być uruchamiane cyklicznie lub w zależności od obciążenia. Na podstawie analizowanych danych tworzona jest prognoza zużycia. Możliwe jest również generowanie planów pracy i list kontrolnych wspierających planowanie budżetu.

Inteligentne zarządzanie zasobami i budżetowanie

W ramach procesów roboczych możliwy jest monitoring czasu ich realizacji, zużytych materiałów i części zamiennych. Pozwala to efektywniej planować i budżetować niezbędne działania konserwacyjne. Wykorzystując metody statystyki wielowymiarowej i modułów analitycznych można łatwo uzyskać prognozy kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji perspektywie dni, miesięcy lub lat z uwzględnieniem różnych wariantów decyzyjnych.

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Łukasik
tel: +48 506 611 106
e-mail: klukasik@zedas.com
www.zedas.com
YouTube: http://bit.ly/yt-playlist-pl

Dodaj komentarz