Publikacje Firm Wydarzenia

Przemysł 4.0 na kolei: Od Big Data do Smart Data dzięki zedas®asset

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury bezustannie stoją przed zadaniem podejmowania decyzji o działaniach naprawczych i konserwacji. Istotną kwestią jest to kiedy te działania zostaną podjęte i w jaki sposób będą finansowane. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników: rodzaj usterki, koszty i czas trwania działania naprawczego, jak również konsekwencje wynikające z braku dostępności danego zasobu technicznego.

W erze Przemysłu 4.0 użyteczne informacje będące podstawą do podejmowania decyzji, gromadzone są przy pomocy inteligentnych algorytmów. Powstaje jednak pytanie jak tą nieprawdopodobną ilości danych (ang. data graveyard) można przekształcić w sensowne  smart data? Monitorowanie stanu, diagnostyka i zarządzanie konserwacją muszą być traktowane jako całość w ramach holistycznego podejścia do zarządzania aktywami. Nacisk winien być kładziony nie tylko na gromadzenie danych, ale również na ich ocenę – ze stałym monitorowaniem stanu (ang. condition monitoring) jako podstawą do wyboru optymalnej strategii konserwacji. Oprogramowanie zedas®asset to zestaw narzędzi, które wspierają użytkownika zarówno w codziennych decyzjach zarządczych, jak i długofalowych planach o charakterze strategicznym.