Tabor

PKP Intercity ponownie nie przyjęło oferty dzierżawy belgijskich lokomotyw

PKP Intercity ponownie odrzuciło ofertę dzierżawy 10 lokomotyw elektrycznych, które zostały sprowadzone do Polski z Belgii.

Fot. Leo Scribens [2019 r.]
Na początku kwietnia PKP Intercity po raz trzeci ogłosiło przetarg na dzierżawę 10 elektrowozów, które rozpędzą się do 125 oraz 160 km/h. W każdym z ogłaszanych postępowań wpływała oferta firmy Seville Rail Rent, która proponowała dzierżawę lokomotyw HLE21. Pojazdy te w 2022 roku zostały sprowadzone do Polski z Belgii.

Przypomnijmy, że przetarg został podzielony na 5 części. Każda z nich dotyczyła dzierżawy dwóch jednostek (łącznie 6 elektrowozów na 160 km/h oraz 4 na 125 km/h).

Zgodnie z przypuszczeniami, finalnie przetarg po raz trzeci został unieważniony, jak czytamy w informacji o unieważnieniu postępowania:

W Postępowaniu ofertę złożył wyłącznie jeden Wykonawca, tj. Krzysztof Oziembłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Seville Rail Rent Krzysztof Oziembłowski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Oferta złożona została na wszystkie pięć części zamówienia. Badanie oferty wykazało, że podlega ona odrzuceniu we wszystkich częściach zamówienia.

Przewoźnik nie wskazał dokładnych przyczyn odrzucenia oferty, lecz najprawdopodobniej rozchodzi się o kwestię dot. dopuszczenia pojazdów do eksploatacji na terytorium Polski. Seville Rail Rent w połowie 2022 roku sprowadził łącznie 12 pojazdów HLE21 – więcej informacji.

Mat. Raport Kolejowy

Dodaj komentarz