Wydarzenia

PKP Intercity po raz trzeci otrzymało ofertę na dzierżawę belgijskich lokomotyw

PKP Intercity otrzymało ofertę na dzierżawę 10 lokomotyw elektrycznych. Ponownie wpłynęła ta sama propozycja, dotycząca dzierżawy elektrowozów sprowadzonych z Belgii.

Fot. Leo Scribens [2019 r.]
To już trzecia próba PKP Intercity na dzierżawę 10 elektrycznych lokomotyw. Pierwszy przetarg został ogłoszony w listopadzie 2022 roku, natomiast drugi przetarg w styczniu 2023 roku. W obu przypadkach wpłynęła oferta złożona przez tę samą firmę: Seville Rail Rent. Oba postępowania były unieważnione: za pierwszym razem zamawiający wskazał, że oferta była niezgodna z warunkami zamówienia. Za drugim razem firma Seville Rail Rent miała nie wnieść stosownego wadium.

Przypomnijmy, że Seville Rail Rent oferowało w obu przetargach lokomotywy HLE21, które zostały sprowadzone do Polski w 2022 roku. Sytuacja nie zmieniła się i tym razem. PKP Intercity dzisiaj otrzymało ponownie ofertę na dzierżawę HLE21.Wzorem poprzednich przetargów, PKP Intercity podzieliło zamówienie na 5 części:

  • część 1: dotyczy dzierżawy 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h;
  • część 2: dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h;
  • część 3: dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 160 km/h;
  • część 4: dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h;
  • część 5: dzierżawa 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości eksploatacyjnej minimum 125 km/h.

Warte przypomnienia jest fakt, że PKP Intercity wymaga, aby lokomotywy były przystosowane do prowadzenia pociągów pasażerskich na terenie Polski, zgodnie z posiadanymi przez wykonawcę dokumentami dopuszczającymi lokomotywy do eksploatacji. Jednak finalnie PKP Intercity zdecydowało się odrzucić ofertę ponieważ na starcie nie spełniła ona wymagania zamawiającego, który miał nieprawidłowo wpłacić wadium dla każdej z części zamówienia.

W trzecim przetargu wpłynęła oferta o takiej samej wartości, jak przy drugim przetargu. Firma zaproponowała realizację każdej poszczególnej części za kwotę 5 012 077,80 zł brutto.

Mat. Raport Kolejowy

Firma Seville Rail Rent w połowie 2022 roku sprowadziła 12 lokomotyw HLE21. Najprawdopodobniej nie przeszły one wciąż procesu polonizacji, co jest równoznaczne z brakiem homologacji do eksploatacji na terenie Polski. Prawdopodobnie przetarg ponownie zostanie unieważniony.

Dodaj komentarz