Regulamin portalu

Regulamin portalu www.raportkolejowy.pl

Wydawcą portalu www.raportkolejowy.pl jest Polska Izba Kolei, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz,  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Wydawca).

2. Przeglądanie i korzystanie z portali jest niepłatne. Zamieszczone w nich materiały dziennikarskie, w tym artykuły, zdjęcia, notki, i inne) zostały przygotowane przez zespół Wydawcy i nie mogą być kopiowane zarówno w całości, jak i części oraz w żaden sposób powielane bez uprzedniej zgody Polskiej Izby Kolei co stoi w zgodzie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

3. Podmioty zainteresowane wykorzystaniem materiałów dziennikarskich lub ich fragmentów opublikowanych na portalu www.raportkolejowy.pl zobowiązane są do nabycia licencji lub zgody Wydawcy.

4. Licencja obejmuje udostępnienie tekstu oraz zgodę na jego przedruk lub publikację w Internecie. Wykorzystanie zdjęcia wymaga nabycia odrębnej licencji.

5. Warunki opłaty licencyjnej ustalane są w ramach umowy między stronami czyli Wydawcą i Partnerem.  

6. Nabycie licencji nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.

7. Nabycie licencji uprawnia do publikacji materiału dziennikarskiego w druku lub w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej wykupującego licencję, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania materiału dziennikarskiego osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiejkolwiek formie.

8. Materiał dziennikarski opublikowany na podstawie nabytej licencji musi zawierać: imię i nazwisko autora, datę publikacji i nazwę portalu, na którym materiał został pierwotnie opublikowany oraz aktywny odnośnik do portalu, na którym tekst został pierwotnie opublikowany.

9. Licencja ma charakter niewyłączny i udzielana jest na czas nieograniczony.

10. Portal internetowy www.raportkolejowy.pl daje możliwość zapisania się do newsletterów. Są to wysyłane cyklicznie i stworzone automatycznie e-maile zawierające odnośniki do materiałów dziennikarskich opublikowanych na portalu Wydawcy.

11. Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie „OK” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: przesyłanie przez Wydawcę na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe. 

12. Podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.