Pasażer Personalia Raport z Polski

Joanna Marcinkowska powołana na Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Joanna Marcinkowska została Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei. Na stanowisko to ponownie powołał ją Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra.

Fot. Polregio / ilustracyjne
Fot. Polregio / ilustracyjne

To druga kadencja Joanny Marcinkowskiej na stanowisku RPPK. Funkcję tę pełniła od 2017 r. Rzecznik działa przy Prezesie UTK i zajmie się polubownym rozwiązywaniem sporów pasażerów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi na kolei.

– Zadaniem Rzecznika jest prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku kolejowym – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

 

Do tej pory do RPPK trafiło ponad 1000 wniosków o wszczęcie postępowania polubownego. Przedmiotem postępowań polubownych były najczęściej odwołania od wezwań do zapłaty, odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu, zwroty należności za niewykorzystane bilety oraz odszkodowania z powodu obniżonego komfortu podróży. Znacznie rzadziej wnioski podróżnych dotyczyły kradzieży lub zniszczenia bagażu albo urazów powstałych podczas podróży.

Podstawową cechą postępowania polubownego jest jego dobrowolny charakter. Postępowanie może być prowadzone wyłącznie po wyrażeniu zgody przez obie strony sporu. Rzecznik nie posiada uprawnień nadzorczych i nie może zobowiązać przedsiębiorstwa kolejowego do podjęcia określonej decyzji. Większość przewoźników kolejowych chętnie uczestniczy w postępowaniach polubownych, a przypadki wycofywania się z nich są sporadyczne.

Więcej informacji na temat Rzecznika Praw Pasażera Kolei znaleźć na stronie internetowej www.pasazer.gov.pl. Zapraszamy także do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Systemowy nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym sprawuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który przyjmuje również zgłoszenia dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Szczegółowe informacje na temat danych kontaktowych dostępne są na stronie Urzędu.

Joanna Marcinkowska z wykształcenia jest radcą prawnym. Studiowała prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie odbyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przed objęciem stanowiska Rzecznika, pracowała na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Wcześniej zaś zatrudniona była w kancelarii radcowskiej. Posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z udziałem zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Informacja prasowa UTK

700 spraw Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Dodaj komentarz