Konferencja Raport z Polski

IT w służbie kolei. Za nami XVIII konferencja “Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

Przedstawiciele branży informatycznej spotkali się w Wiśle na XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Telekomunikacja i Informatyka na Kolei

Cyberbezpieczeństwo na kolei, system sprzedaży MeraGo, oparty o wirtualny bilet oraz cyfrowa transformacja Grupy PKP – to tylko część z wielu tematów podjętych w trakcie XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, która odbyła się w dniach 11-13 października br. w Wiśle. W trzydniowym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Grupy PKP, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, NASK PIB, polskich przewoźników kolejowych i firmy z branży IT.

Konferencja w Wiśle to największe w Polsce, spotkanie dostawców i wykonawców z branży IT i TELE. Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych omówiono m.in. status obecnych rozwiązań i systemów kolejowych oraz zaprezentowano nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.

W trakcie wydarzenia w poczet Firm Członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, organizatora konferencji, wstąpiły nowe przedsiębiorstwa:

  • S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
  • Innergo Systems Spółka z o.o.
  • DYSTEN Sp. z o.o.
  • Dura-Line Sp. z o.o.
  • Trocon Sp. z o.o.
  • ZPAS S.A.

Inauguracyjnego wystąpienia dokonał Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. ds. strategii i projektów rozwojowych.

Konferencja to nie tylko wystąpienia merytoryczne, ale także panele dyskusyjne, w których udział biorą przedstawiciele spółek Grupy PKP – mówił Rafał Zgorzelski. – Cieszę się, że konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” przyciągnęła do Wisły tak liczne grono słuchaczy i prelegentów. Wśród nich są osoby związane z Grupą PKP, to pokazuje, że jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Mam świadomość, że polski rynek to nie tylko instytucje Skarbu Państwa. To także podmioty prywatne, stowarzyszenia i związki, w których naprawdę dzieją się dobre dla kolei rzeczy. Wychodząc z pozycji patriotyzmu ekonomicznego, rozumiem, że współpraca Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi jest bardzo ważna i taką współpracę w imieniu Grupy PKP deklaruję. Niezwykle cieszymy się, że wspólnie z tymi instytucjami możemy cyfryzować kolej, rozwijać ją w obszarze telekomunikacji i szeroko rozumianej informatyki.

 

W dalszej części wydarzenia głos zabrała Jolanta Lutek z Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Omówiła Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” – System ERTMS”.

Kolej stoi dziś przed niepowtarzalną szansą zwiększanie swojego udziału w systemie transportowym – mówiła. – Sprzyja temu dostępność finansowania, czynniki ekonomiczne, społeczne oraz polityczne. Wykorzystywanie tej możliwości zależy jednak od ścisłej współpracy w ramach UE. Dąży się do odpowiedniego inwestowania środków, które przeznaczone zostają m.in. na poprawę ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardów podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów.

 

Dodaj komentarz