Wydarzenia

Rola PKP S.A. w rozwoju bocznic i terminali kolejowych

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządzają jednym z największych zasobów nieruchomości w Polsce. Obejmuje on również działki cechujące się olbrzymim potencjałem dla branży logistycznej. W portfolio PKP S.A. znajduje się ponad 100 tys. działek gruntu o łącznej powierzchni przeszło 95 tys. ha, spośród których spółka wytypowała ponad 170 nieruchomości na cele transportowo-logistyczne.

Zajmują one łącznie ponad 1500 ha powierzchni. Wysoce atrakcyjne tereny znajdują się m.in. w Zduńskiej Woli, Koninie, Szczecinie, Gliwicach czy Wrocławiu oraz w lokalizacjach na styku torów 1435 mm i 1520 mm. W tych miejscach możliwa jest budowa centrów logistycznych, multimodalnych terminali przeładunkowych czy też punktów koncentracji usług logistycznych.

Jako spółka skupiamy się na przedsięwzięciach umożliwiających długoterminowe czerpanie korzyści z nieruchomości m.in. poprzez wynajem gruntów lub ich komercyjne zagospodarowanie. PKP S.A. praktykuje różne modele współpracy biznesowej. Działalność logistyczna może być rozwijana we współpracy inwestycyjnej z PKP S.A. lub w oparciu o zawartą umowę najmu nieruchomości.