Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

Dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., przedstawił czym wyraża się Patriotyzm Ekonomiczny i jak ta idea przekłada się na kolej.

"<yoastmark

Panie Prezesie, jest Pan promotorem idei Patriotyzmu Ekonomicznego. Czym on się dla Pana wyraża?

Patriotyzm ekonomiczny cechuje wszystkie państwa, które podchodzą poważnie do swojego rozwoju gospodarczego i myślą w kategoriach strategicznych. Jestem przekonany, że Polska również powinna podążać tą ścieżką, przy czym warto podkreślić, że możemy wyróżnić dwa zakresy patriotyzmu ekonomicznego – patriotyzm gospodarczy oraz konsumencki.

W przypadku tego pierwszego mówimy o wszelkich działaniach służących wspieraniu gospodarki kraju – zarówno przez szeroko rozumiany sektor publiczny: instytucje państwa, administrację publiczną czy jednostki samorządu terytorialnego, ale też sektor prywatny, reprezentowany przez organizacje przedsiębiorców czy po prostu indywidualne firmy. Nie ma wątpliwości, że państwo odgrywa ogromną rolę we wdrażaniu patriotyzmu gospodarczego, ponieważ od niego zależy, jakie będą otoczenie prawne oraz warunki rozwojowe dla rodzimych podmiotów. Firmy, kierując się dobrem wspólnym, mogą m.in. płacić podatki w kraju oraz kooperować z innymi polskimi podmiotami – tu pole do działania również jest ogromne.

Drugi rodzaj patriotyzmu – konsumencki – może praktykować każdy z nas w swoich postawach zakupowych. Poprzez kupowanie polskich produktów, towarów i usług przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Ważne jest, by zrozumieć, że nasze wybory konsumenckie przekładają się na wzrost polskich firm, inwestycje w naszym sąsiedztwie, powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost zamożności naszej społeczności, sąsiadów, przyjaciół i również naszych własnych rodzin. Dlatego ten patriotyzm dnia codziennego jest trudny do przecenienia.

Jak te idee przełożyć na współpracę na kolei?

Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz szerzej Grupa PKP jest podmiotem o kluczowym znaczeniu dla całej polskiej gospodarki, której krwioobieg stanowi przecież transport. Właśnie dlatego mamy głębokie przekonanie o szczególnej roli, jaką możemy odgrywać w urzeczywistnianiu idei patriotyzmu ekonomicznego. Mogę przywołać szereg przykładów, chociażby związanych z rynkiem rolno-spożywczym. PKP S.A. bardzo aktywnie zaangażowały się w promocję znaku PRODUKT POLSKI.

Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zyskała szerokie wsparcie spółek kolejowych. PKP Intercity S.A., Fundacja Grupy PKP wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Stowarzyszeniem „Sady Grójeckie” przeprowadziły akcję rozdawania pasażerom pociągów Express InterCity Premium jabłek oznaczonych właśnie znakiem PRODUKT POLSKI. Dodatkowo na szlakach kolejowych można także zobaczyć lokomotywę promującą ten znak towarowy. Oprócz przedsięwzięć wizerunkowych potrzebne są jednak konkretne działania. Na zorganizowanej przez PKP S.A., we współpracy z PKP CARGO S.A., PKP CARGO Connect sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. oraz KOWR, konferencji „Kolej dla żywności”, w której wzięło udział niemal stu przedstawicieli kluczowych podmiotów i organizacji z polskiego rynku rolno-spożywczego, zaprezentowaliśmy potencjał jaki przedstawia sobą polska kolej w kontekście rozwoju eksportu polskich produktów rolnych i spożywczych.

Podczas konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” wspomniał Pan, że wychodząc z pozycji patriotyzmu ekonomicznego, rozumiem, że współpraca Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi jest bardzo ważna i taką współpracę w imieniu Grupy PKP deklaruję. Czy mógłby Pan rozwinąć, w jakim kierunku?

Polskim Kolejom Państwowym S.A. zależy na stworzeniu swoistego ekosystemu opartego na patriotyzmie ekonomicznym. Niezbędna do tego jest z jednej strony harmonijna współpraca spółek Skarbu Państwa i wykorzystywanie synergii, które między nimi występują, a z drugiej strony budowanie efektywnej współpracy między wspomnianym sektorem a polskimi podmiotami prywatnymi. Koncerny kontrolowane przez państwo, działające w takich obszarach jak transport, bezpieczeństwo, IT, cyberbezpieczeństwo czy szeroko rozumiana infrastruktura, mają znaczenie absolutnie strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania kraju. Najważniejsze spółki Skarbu Państwa to jednocześnie motory napędowe polskiej gospodarki oraz kluczowi pracodawcy, stąd ich działania mają ogromne znaczenie dla urzeczywistniania idei patriotyzmu ekonomicznego.

Dodaj komentarz