Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

Dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., przedstawił czym wyraża się Patriotyzm Ekonomiczny i jak ta idea przekłada się na kolej.

"<yoastmark

Panie Prezesie, jest Pan promotorem idei Patriotyzmu Ekonomicznego. Czym on się dla Pana wyraża?

Patriotyzm ekonomiczny cechuje wszystkie państwa, które podchodzą poważnie do swojego rozwoju gospodarczego i myślą w kategoriach strategicznych. Jestem przekonany, że Polska również powinna podążać tą ścieżką, przy czym warto podkreślić, że możemy wyróżnić dwa zakresy patriotyzmu ekonomicznego – patriotyzm gospodarczy oraz konsumencki.

W przypadku tego pierwszego mówimy o wszelkich działaniach służących wspieraniu gospodarki kraju – zarówno przez szeroko rozumiany sektor publiczny: instytucje państwa, administrację publiczną czy jednostki samorządu terytorialnego, ale też sektor prywatny, reprezentowany przez organizacje przedsiębiorców czy po prostu indywidualne firmy. Nie ma wątpliwości, że państwo odgrywa ogromną rolę we wdrażaniu patriotyzmu gospodarczego, ponieważ od niego zależy, jakie będą otoczenie prawne oraz warunki rozwojowe dla rodzimych podmiotów. Firmy, kierując się dobrem wspólnym, mogą m.in. płacić podatki w kraju oraz kooperować z innymi polskimi podmiotami – tu pole do działania również jest ogromne.

Drugi rodzaj patriotyzmu – konsumencki – może praktykować każdy z nas w swoich postawach zakupowych. Poprzez kupowanie polskich produktów, towarów i usług przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Ważne jest, by zrozumieć, że nasze wybory konsumenckie przekładają się na wzrost polskich firm, inwestycje w naszym sąsiedztwie, powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost zamożności naszej społeczności, sąsiadów, przyjaciół i również naszych własnych rodzin. Dlatego ten patriotyzm dnia codziennego jest trudny do przecenienia.

Jak te idee przełożyć na współpracę na kolei?

Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz szerzej Grupa PKP jest podmiotem o kluczowym znaczeniu dla całej polskiej gospodarki, której krwioobieg stanowi przecież transport. Właśnie dlatego mamy głębokie przekonanie o szczególnej roli, jaką możemy odgrywać w urzeczywistnianiu idei patriotyzmu ekonomicznego. Mogę przywołać szereg przykładów, chociażby związanych z rynkiem rolno-spożywczym. PKP S.A. bardzo aktywnie zaangażowały się w promocję znaku PRODUKT POLSKI.