Wywiady

Janusz Kowalski: Podział ma charakter sektorowy

O systemie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa rozmawiamy z wiceministrem aktywów państwowych Januszem Kowalskim

Panie Ministrze, na początek proszę przybliżyć cele i założenia jakie są fundamentem działania Ministerstwa Aktywów Państwowych?

Na chwilę obecną Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin. Wykonuje także czynności związane z realizacją praw i obowiązków akcjonariusza oraz prowadzi sprawy związane z realizacją uprawnień w zakresie praw z akcji wobec spółek Skarbu Państwa pozostających w kompetencji Ministra Aktywów Państwowych. W szczególności Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa głosu oraz inne prawa korporacyjne i majątkowe akcjonariusza wobec tych podmiotów, a także zajmuje się monitorowaniem sytuacji ekonomiczno-finansowej i ogólnej kondycji spółek, a także realizuje inne zadania w zakresie efektywnego nadzoru właścicielskiego.