Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Protesty przeciw linii szybkiej kolei w Rybniku

Przez Kłokocin, dzielnicę Rybnika, ma według planów przebiegać nowa linia szybkiej kolei z Katowic do Ostrawy, budowanej w ramach CPK. Chociaż rządowe plany mają sprzyjać rozwojowi komunikacji w tym regionie, decyzja ta nie spotkała się jednak z zadowoleniem ze strony mieszkańców.

Oficjalnie rozpoczęła się procedura przygotowawcza dla Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Według wstępnych ustaleń opracowano kilka możliwych przebiegów nowej linii i każda z nich przechodzi właśnie przez teren Kłokocina. Protesty wzbudza przede wszystkim jeden wariant – przeprowadzony przez główną ulicę. To będzie wiązało się nie tylko z konicznością wyburzenia istniejących zabudowań, ale też z generowaniem uciążliwego hałasu.

Według mieszkańców niepokojący jest również fakt, że każda z propozycji przebiegu linii kolejowej przecina staw Papierok. To dla społeczności ważne miejsce ze względów rekreacyjnych. Cenione jest również za walory przyrodnicze.

10 stycznia ma się w trybie nadzwyczajnym odbyć spotkanie Komisji Transportu i Mobilności Miejskiej. 3 lutego natomiast firma Egis, odpowiedzialna za prowadzenie inwestycji, zaprosi zainteresowane osoby na konsultacje społeczne.

Dodaj komentarz