Wydarzenia

Koleje Śląskie są zainteresowane energią z OZE

Wzrost cen energii elektrycznej generowanej na paliwach kopalnianych jest przesądzony. Odbije się przy tym nie tylko na finansach gospodarstw domowych, ale też wpłynie na ekonomię przewozów kolejowych. Koleje Śląskie już teraz interesują się możliwością pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ umowa przewidująca stałą cenę ulegnie rozwiązaniu w przeciągu najbliższego roku lub zostanie przedłużona do 2023.

Koleje Śląskie

Dlaczego szukają alternatywnych źródeł energii?

Koleje Śląskie, jako przewoźnik, korzystają wyłącznie z tras zelektryfikowanych. Pomimo podpisanych zarówno przez , jak i innych operatorów, kontraktów wieloletnich na dostarczanie energii elektrycznej, już teraz znaczne skoki cen mogą budzić niepokój związany z podwyższeniem chociażby kosztów biletowych. Z tego względu władze Kolei Śląskich już teraz analizują możliwości pozyskiwania prądu ze źródeł innych, niż węgiel.

W lipcu 2021 roku podpisano zatem list intencyjny dotyczący współpracy z PKP Energetyka. Na jego mocy możliwe jest prowadzenie negocjacji związanych z zasilaniem składów energią wytwarzaną w elektrowniach solarnych oraz wiatrowych. Takie podejście będzie się wiązało nie tylko z niższymi kosztami eksploatacyjnymi, ale też będzie zgodne z polityką Unii Europejskiej stawiającej coraz większy nacisk na ekologię w kontekście także przewozów kolejowych.

Dodaj komentarz