Tabor Wydarzenia

Koleje Śląskie kupią nowe pociągi. Ogłoszono przetarg na 3 EZT-y

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na zakup trzech EZT-ów z opcją na domówienie kolejnych dwóch pojazdów.

Fot. Koleje Śląskie

W europejskim dzienniku zamówień publicznych pojawił się przetarg ogłoszono przez Koleje Śląskie. Postępowanie dotyczy zakupu trzech czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podstawowe zamówienie dotyczy zakupu trzech pojazdów wraz ze świadczeniem usług serwisowych dla EZT-ów do zakończenia wykonania pierwszej naprawy P4.

Przetarg przewiduje także prawo opcji, na które składa się domówienie kolejnych dwóch EZT-ów. Mają to być takie same pojazdy jak w podstawie, czyli czteroczłonowe, fabrycznie nowe EZT-y.

Kolejom Śląskim zależy na terminie dostawy pociągów, ponieważ wskazano, że oferty będą oceniane według czterech kryteriów:

  • Termin dostawy EZT – waga 20%;
  • Masa służbowa EZT –  waga: 5%;
  • Kary umowne: waga: 5;
  • Cena – Waga: 70% (w tym 50% cena za EZT, 20% cena serwisu).

Pierwsze dwa EZT-y powinny zostać dostarczone w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ostatni EZT z podstawy umowy natomiast w terminie do 25 miesięcy. Dostawa dwóch EZT-ów z prawa opcji powinna zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia rozszerzenia kontraktu.

Niebawem przetarg powinien pojawić się na platformie zakupowej Kolei Śląskich, wtedy to też poznamy opis przedmiotu zamówienia – czyli szczegóły dotyczące m.in. wyposażenia nowych EZT-ów. Wtedy to też artykuł zostanie zaktualizowany.

[Aktualizacja 17.03.2022, godz.: 11:00]

Koleje Śląskie udostępniły załączniki do z dokumentacją przetargową. Nowe EZT-y mają być przeznaczone do prowadzenia pociągów o średniorocznym przebiegu około 180 tys. km. Zamawiający akceptuje propozycje produkcji pudeł do EZT-ów ze stali, a także z aluminium.

Prędkość konstrukcyjna pojazdów ma wynosić co najmniej 176 km/h, aczkolwiek jednostki będą eksploatowane przy prędkości 160 km/h. Wskazano, że w każdym pojeździe  ma znaleźć się co najmniej 186 miejsc siedzących (układ miejsc 2+2 szeregowy i naprzeciw siebie), natomiast pociąg ma pomieścić łącznie 390 pasażerów.

Będą to pojazdy jednosystemowe – oczywiście obsługujące napięcie 3kV DC (dwa pantografy). Układ napędowy powinien składać się z czterech niezależnych falowników umieszczonych na dachu lub wewnątrz EZT. Każdy silnik trakcyjny winien mieć dedykowany falownik. Ponadto, pojazdy mają być olicznikowane, czyli przewoźnik będzie mógł wskazywać ile rzeczywiście zużył energii trakcyjnej w trakcie pracy przewozowej.

Trwałość konstrukcji określono na minimum 36 lat (jednak nie krócej niż do drugiej naprawy P5).

Przy kabinach maszynisty będą wydzielone strefy dla kierownika pociągu. Może być ona zabudowana (jak np. ma to miejsce w Impulsach dla SKM Warszawa), bądź też oznakowana. Kierownik będzie miał do dyspozycji dotykowy monitor LCD połączony z systemem monitoringu. Będzie miał także przy sobie interkom do kontaktowania się z pasażerami.

Każdy z pojazdów będzie wyposażony w jedną toaletę (w jednym z wagonów środkowych). Toaleta będzie przystosowana do osób z niepełnosprawnością, a także przewidziano przewijak dla niemowląt.

Dodaj komentarz