global Wydarzenia

Obostrzenia covidowe w niemieckich pociągach

Niemcy wprowadzają dodatkowe obostrzenia związane z COVID-19, które obejmą transport zbiorowy, czyli również przewozy kolejowe. Nowe przepisy weszły w życie 24 listopada.

Zasady dotyczące pasażerów i obsługi pokładowej

Zgodnie z nowymi wytycznymi podróżni w niemieckich pociągach muszą być osobami zaszczepionymi lub ozdrowieńcami. Jeśli nie przyjęli szczepionki i nie chorowali, obowiązuje ich wykonanie testu, a jego negatywny wynik (na dobę przed podróżą) upoważnia do skorzystania z przejazdu realizowanego przez Deutsche Bahn. Dokładnie takie same zasady obowiązują przy tym pracowników każdego składu. Na początku zapowiadane są ponadto wyrywkowe kontrole w 400 pociągach.

Na osoby dorosłe nałożony jest również obowiązek noszenia maseczki ochronnej (FFP2), podobnie jak na dzieci od 6 roku życia, które muszą osłaniać usta oraz nos maseczkami medycznymi.

Pasażer, który nie spełni wymagań jak wyżej będzie poproszony o opuszczenie pojazdu. W przypadku odmowy personel pociągu otrzymuje prawo do wezwania patrolu policji.

A polskie pociągi w Niemczech?

Jak informuje Polregio, zasady wprowadzone na terenie Niemiec będą obowiązywały także w polskich pociągach realizujących przejazdy do tego kraju. Pasażer powinien przyjąć pełną dawkę szczepionki do maksymalnie dwóch tygodni przed podróżą lub być ozdrowieńcem. Może również posiadać przy sobie potwierdzenie wykonania testu z wynikiem ujemnym, jednak nie starszym niż 48 godzin.

Dodaj komentarz