Pasażer Wydarzenia

Październik ze wzrostami w przewozach pasażerskich [RAPORT]

Prawie 27 mln pasażerów wsiadło na pokład polskich pociągów w październiku. To wzrost o ponad 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020. 

W październiku polska kolej zanotowała najwyższa frekwencję podróżnych od lutego 2020 r. Wówczas do pociągów wsiadło 27,54 mln osób. W porównaniu zaś października roku biegłego, z tym samym miesiącem roku 2020, odnotowano wzrost o 8,43 mln osób.

Praca przewozowa wyniosła 1,6 mld pasażerokilometrów (+ 64%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,09 mln pociągokilometrów (+3%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 60 km, co oznacza o 6,9 km więcej niż w październiku 2020 r. (+13%).

W porównaniu z wrześniem, w październiku tego roku koleją podróżowało o 2,11 mln pasażerów więcej (+8,5%), praca przewozowa była o 34,15 mln pasażerokilometrów wyższa (+2%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 540 tys. pociągokilometrów (+4%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera była o 3,7 km krótsza w porównaniu do września tego roku.

– Zapotrzebowanie na transport pasażerski sukcesywnie wzrasta. Październik to dotychczas najlepszy miesiąc tego roku i najlepszy miesiąc od ogłoszenia w marcu 2020 r. w Polsce stanu epidemii. Wyniki te oznaczają, że każdego dnia koleją podróżowało średnio  ponad 870 tys. pasażerów. Październik to początek roku akademickiego. Wzrost zainteresowania koleją można wiązać m.in. z powrotem studentów na zajęcia stacjonarne po roku edukacji zdalnej – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Liczba pasażerów kolei w październiku tego roku stanowi 86% liczby pasażerów z października 2019 r. – okresu przed wybuchem pandemii. Analogicznie praca przewozowa stanowi 86% pracy wykonanej w październiku 2019 r., zaś praca eksploatacyjna była o 3% wyższa niż dwa lata wcześniej. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w październiku tego roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w październiku 2019 r.

Dodaj komentarz