Przewozy towarowe

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny najczęściej przewożonymi towarami w roku 2019 [STATYSTYKA]

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to towary których kolej przewiozła najwięcej w ubiegłym roku, stanowiąc ponad 38 proc. masy przetransportowanych towarów. Kolejne 27 proc. stanowiły towary z grupy rud metali, produkty górnictwa i kopalnictwa. Na trzecim miejscu znalazła się grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej. W 2019 r. wzrosły przewozy w grupach związanych z transportem intermodalnym – o 13 proc. masa towarów nieidentyfikowalnych i o ponad 20 proc. masa maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego – podaje Urząd Transportu Kolejowego.

Przewoźnicy towarowi w 2019 r. przetransportowali 236,4 mln ton towarów, zaś praca przewozowa wyniosła 55,9 mld tonokilometrów. Oznacza to wartości odpowiednio niższe o 5,5 proc. i 6,3 proc. w stosunku do 2018 r.

W 2019 r. przewieziono 91 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Udział tej grupy wyniósł 38% i zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego w stosunku do 2018 r. Na drugim miejscu znalazła się grupa rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa – ponad 64 mln ton, z udziałem 27% (spadek udziału o 0,9 punktu procentowego). Grupa ta obejmuje kruszywa, których przewieziono 10 mln ton, co oznacza spadek o 16%. Kolejna grupa to koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowe – blisko 28 mln ton, udział na poziomie blisko 12% (wzrost udziału o 0,5 punktu procentowego). Grupa towary nieidentyfikowalne stanowiąca największy wolumen w pozostałych grupach towarowych klasyfikacji towarów to przewóz blisko 16,5 mln ton i udział na poziomie 7% (wzrost o 1 punkt procentowy). Masa przewiezionych w tej grupie ładunków była  wyższa o blisko 2 tony.

– Dane o przewozach w grupach towarów wskazują, że na kolei ciągle dominują przewozy towarów masowych. Widoczna jest jednak coraz większa rola grupy towarów nieidentyfikowalnych. W tej kategorii najczęściej klasyfikowane są przewozy w składach pociągów kontenerowych. To w transporcie intermodalnym należy upatrywać możliwości dalszego rozwoju transportu kolejowego – komentuje wyniki przewozowe dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Ostatni kwartał 2019 r. to większe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przewozy grup maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także ładunków zakwalifikowanych do mebli, pozostałych wyrobów gotowych – wyjaśnia Góra. – To dobry kierunek, bo sektor transportu kolejowego powinien już dziś podejmować działania, których efektem będzie zmniejszenie obciążenia transportu drogowego w zakresie przewozu ładunków konsumenckich – dodaje.