Pasażer

Rzecznik Praw Pasażera Kolei podsumował ubiegłoroczną działalność

Rzecznik Praw Pasażera Kolei podsumował swoją ubiegłoroczną działalność. W roku 2019 wpłynęły do niego 263 wnioski o wszczęcie postępowania oraz 184 inne zgłoszenia. 30 proc. z nich dotyczyło odwołań od wezwań do zapłaty wystawionych z powodu braku ważnego biletu, 24 proc. odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie pociągu, a 19 proc. zwrotu należności za niewykorzystane bilety.

Opublikowane sprawozdanie zawiera dane statystyczne, kategorie spraw najczęściej będących przedmiotem postępowań polubownych, informacje na temat czasu trwania postępowań oraz procentu spraw zakończonych uzgodnieniem akceptowalnego dla stron rozwiązania. Do sprawozdania zostały dodane zalecenia dotyczące najczęściej powtarzających się problemów.

– Postępowanie prowadzone przez Rzecznika w 2019 roku trwało średnio 39 dni – czytamy w komunikacie Urzędu Transportu Kolejowego. – Uzgodnieniem akceptowalnego rozwiązania zakończyło się 64 proc. postępowań.

 

Część ze zgłoszeń nie została rozpatrzona. Wniosków, w których rzecznik musiał odmówić rozpatrzenia sporu, było 11 proc. Najczęstszą przyczyną odmowy był brak wcześniejszego kontaktu pasażera z przewoźnikiem. Rzecznik może prowadzić postępowanie jedynie wówczas, gdy podróżny wcześniej podejmie próbę rozwiązania sporu poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą.

Część problemów, z którymi styka się Rzecznik, ma charakter powtarzalny. Aby w przyszłości możliwe było uniknięcie powstawania sporów w podobnych sprawach Rzecznik Praw Pasażera Kolei przygotował również zalecenia. Dotyczą one postępowania przedsiębiorców oraz pasażerów i w tym roku związane są m.in. ze sposobem rozpatrywania reklamacji oraz obowiązkiem weryfikacji danych podczas zakupu biletów.

Dodaj komentarz