Raport z Polski Wydarzenia

UTK zbiera dane o ECM

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotowuje pierwsze w historii sprawozdanie z działania organu certyfikującego podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych. Dlatego wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i podmiotów wykonujących funkcje utrzymania z prośbą o przekazanie danych dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych w latach 2019-2021. Informacje należy przekazać do 11 lutego 2022 r.

Fot. Szymon Grochowski / PKP PLK
Fot. Szymon Grochowski / PKP PLK

W 2022 r. po raz pierwszy Prezes UTK przygotuje dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej sprawozdanie z realizacji zadań organu certyfikującego. Zgodnie z wytycznymi Agencji raport ma zawierać m.in. informacje na temat rynku utrzymania, a także wielkości świadczonych usług. W sprawozdaniu wykorzystane zostaną informacje przekazane dotychczas w corocznych raportach podmiotów, jak również informacje posiadane przez Prezesa UTK. Konieczne jest jednak uzupełnienie danych o dodatkowe informacje i  ich uszczegółowienie według wymagań wynikających z wytycznych Agencji.  Obowiązek przygotowania sprawozdania wynika z art. 6 ust. 7 rozporządzenia 2019/779.

Prezes UTK opracował wzór zestawienia danych, które powinno zostać przekazane przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie oraz podmioty wykonujące funkcje utrzymania certyfikowane przez Prezesa UTK.

Wzór zestawienia dostępny jest TUTAJ . Uzupełnione zestawienie należy przekazać do 11 lutego 2022 r.

Niezależnie od przekazania dodatkowych informacji ECM są zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2019/779.

Informacja prasowa UTK

Koleje Dolnośląskie wykształcą maszynistów

Dodaj komentarz