Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei w roku 2020 [RAPORT]

Stan bezpieczeństwa kolei, ważne zmiany w prawodawstwie krajowym, stan certyfikacji i autoryzacji, doświadczenia związane z nadzorowaniem zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych oraz odstępstwa od obowiązku certyfikacji ECM – takie zagadnienia znajdują się w „Raporcie w sprawie bezpieczeństwa” przygotowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Rok 2020 przyniósł spadek liczby znaczących wypadków na polskiej sieci kolejowej do 179. Spadła również ogólna liczba wypadków na polskiej sieci kolejowej, których odnotowano 406 czyli aż o 119 mniej niż w 2019 r. Co ważne zmniejszyła się także liczba ofiar śmiertelnych – ze 160 do 148 (spadek o 7,5%) oraz osób ciężko rannych – z 48 do 44 (mniej o 8,3%). Głównym narzędziem monitorowania poziomu bezpieczeństwa na poziomie europejskim są wskaźniki poziomu ryzyka obliczane dla poszczególnych kategorii osób.

Decyzja 2009/460

określa czteroetapową procedurę oceny, czy w danym państwie mamy do czynienia z dopuszczalnym poziomem bezpieczeństwa, czy też nastąpiło jego możliwe lub prawdopodobne pogorszenie. Punktem odniesienia dla tej oceny są wyliczone dla każdego kraju i każdej kategorii osób wartości poziomu odniesienia (NRV), które są zawarte w decyzji 2012/226/UE. UTK ocenia pozytywnie ogólny poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce w 2020 r. Najlepiej obrazujący to wskaźnik poziomu ryzyka obliczony dla całości społeczeństwa, który spadł w 2020 r. o 0,7 p.p. do 40,1%, co oznacza poprawę poziomu bezpieczeństwa. Analizując wskaźniki dla poszczególnych grup osób można zauważyć, że poprawie uległy także wskaźniki poziomu ryzyka dla pasażerów (dla CST 1.1 o 1 p.p. i CST 2 o 0,7 p.p.) oraz użytkowników przejazdów – o 15 p.p. Szczególnie pozytywnie należy ocenić zmianę ostatniego wskaźnika, gdyż wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią aż 41,6% wszystkich wypadków w systemie kolejowym w Polsce.