Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei w roku 2020 [RAPORT]

W 2020 r. na sieci kolejowej PKP PLK, największego zarządcy infrastruktury, wybudowanych lub zmodernizowanych zostało 68 skrzyżowań dwupoziomowych. Realizowanych jest także kilka projektów obejmujących budowę skrzyżowań dwupoziomowych. Oprócz budowy skrzyżowań dwupoziomowych, konieczna jest dalsza modernizacja istniejących przejazdów połączona z podnoszeniem ich kategorii. W efekcie stopniowemu zmniejszeniu ulega liczba przejazdów kategorii D z pasywnymi zabezpieczeniami na rzecz przejazdów kategorii B i C wyposażonych w urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające.

Efekty tych działań widoczne są w zmieniającej się w ostatnich latach strukturze przejazdów kolejowo-drogowych i przejść. Jeszcze w 2016 r. funkcjonowało 13 109 przejazdów. W 2020 r. ogólna liczba przejazdów spadła do 12 417. Równocześnie wzrósł jednak udział przejazdów z aktywnymi zabezpieczeniami do 45,24 %. Historia zdarzeń kolejowych na przejazdach i przejściach pokazuje jednak, że sama ich modernizacja nie gwarantuje skutecznego obniżenia poziomu ryzyka.

W 2020 r. doszło do czterech poważnych wypadków

na przejazdach kolejowo-drogowych, przy czym aż trzy miały miejsce na przejazdach kategorii z aktywnymi zabezpieczeniami, a więc w miejscach, gdzie kierowcy ostrzegani są o nadjeżdżającym pociągu. W opinii UTK działania w tym zakresie powinny być oparte na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest wzmocnienie mechanizmu egzekwowania obowiązujących przepisów.