Wydarzenia

Zielone światło dla zielonej kolei

Ponad 40% firm deklaruje, że przeniesie swoje ładunki na kolej, jeśli osiągnie ona neutralność klimatyczną. Nie jest to zaskakujące, w sytuacji w której połowa przedsiębiorców już teraz musi spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące ekologii w swoich łańcuchach logistycznych. A presja w tym zakresie z roku na rok rośnie. Dlatego kolej, która już dziś jest elektromobilna, a wkrótce będzie napędzana energią głównie ze źródeł odnawialnych, to przyszłość niskoemisyjnego transportu.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził na zlecenie Fundacji ProKolej, ogólnopolskie badania postrzegania transportu kolejowego przez przedstawicieli biznesu. W opinii managerów odpowiadających za kontraktowanie przewozów towarowych w dużych przedsiębiorstwach niski ślad węglowy transportu jest jednym z sześciu najważniejszych kryteriów, na które zwraca się uwagę przy wyborze dostawcy usług przewozowych. Dla biznesu tradycyjnie ważny jest koszt, terminowość, punktualność, dostępność i bezpieczeństwo.

– Ekologia to impuls do zdecydowanego zwiększenia zainteresowania przewozami kolejowymi. A fakt, że pociągi to najbardziej przyjazny dla środowiska sposób transportu osób i towarów będzie w coraz większym stopniu wpływał na decyzje biznesowe, kształtujące przyszłe łańcuchy logistyczne – dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej.

Ekologia jest w tym zestawie elementem nowym

za to najszybciej rosnącym. Aż 80% ankietowanych potwierdza, że osiągnięcie celu neutralności klimatycznej przez kolej zwiększy jej atrakcyjność i konkurencyjność względem innych środków transportu. Już dziś 47% firm musi raportować informacje związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Częściowo jest to wymóg prawa unijnego i krajowego, ale coraz częściej obowiązek ten narzucają strategiczni klienci. Dlatego 42% firm deklaruje zainteresowanie zwiększeniem skali przewozów kolejowych, jeśli transport kolejowy osiągnie neutralność klimatyczną. A zdaniem co trzeciego ankietowanego przesunięcie ładunków na transport kolejowy podnosi wartość ekologiczną produktów finalnych.