Aktualności

Wyniki PKP LHS za I półrocze 2023

W I półroczu 2023 r. Spółka PKP LHS zrealizowała przewozy ładunków na poziomie 4,8 mln ton. W porównaniu do roku 2022 zanotowano wzrost przewozów intermodalnych w imporcie o 122% oraz w eksporcie o 235%.

Grafika. PKP LHS

Podjęcie i zrealizowanie przewozów było możliwe dzięki prowadzonej w ostatnich latach dynamicznej działalności inwestycyjnej. Spółka jest świadoma aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie realizacji zwiększonych przewozów pomiędzy Polską a Ukrainą. 

Podejmowane obecnie działania inwestycyjne i organizacyjne pozwolą w przyszłości na dalsze rozwinięcie dotychczasowej zdolności transportowo-logistycznej PKP LHS. Nakłady na inwestycje w stosunku do I półrocza 2022 r. zwiększyły się o 148%. Spółka osiągnęła rekordowy wynik finansowy I półrocza na poziomie ok. 49,5 mln PLN, odprowadzając do Skarbu Państwa wysoki poziom podatku tj. na poziomie ok. 11,6 mln PLN. Dzięki dobrym wynikom przewozowym i wykonaniu założonych planów w I półroczu br. Spółka mogła realizować bez przeszkód zaplanowany program remontowy i inwestycyjny.

Zrealizowane zostały remonty infrastruktury torowej, taboru trakcyjnego, maszyn i urządzeń oraz obiektów inżynieryjnych i kubaturowych na kwotę ok. 12 mln PLN. PKP LHS sp. z o.o. wykonała także zadania w zakresie modernizacji stacji kolejowych, automatyzacji prowadzenia ruchu pociągów po linii kolejowej nr 65, modernizacji lokomotyw oraz zakupu urządzeń przeładunkowych. Obecnie realizowana jest inwestycja dotycząca budowy Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO województwa podkarpackiego. W trakcie realizacji są również inwestycje związane z budową placu ładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS, rozbudowa i zagospodarowanie stacji Hrubieszów LHS – II etap, przebudowa układu torowego oraz placu ładunkowego wraz z infrastrukturą na stacji Zamość Bortatycze LHS z terminem realizacji do 2024 r. Nakłady inwestycyjne w I półroczu br. wyniosły prawie 60 mln PLN. 

Dodaj komentarz