Raport z Polski Tramwaje Wydarzenia

Miliony na rozwój transportu miejskiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz ma szansę zyskać nawet 25 mln zł unijnego wsparcia na zakup trzech tramwajów – poinformował wiceminister Waldemar Buda. Inwestycja wynika z planów miasta na zwiększenie udziału transportu tramwajowego w przewozach komunikacji miejskiej. Środki będą przekazane dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fot. Commons Wikimedia

Jak zaznaczył w trakcie konferencji minister Buda, przewozy tramwajowe mają pełnić dominującą rolę w przewozach pasażerskich w Bydgoszczy.

Aby miasto otrzymało wielomilionowe wsparcie na zakup pojazdów szynowych, projekt musi zostać ujęty w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Samorządy muszą więc ją zaktualizować.

Beneficjent – miasto Bydgoszcz po identyfikacji do programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-20 powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów. Po pozytywnej ocenie, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie z UE.

Dotuchczasowe projekty realizowane ze środków POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach ZIT Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmują inwestycje zarówno w Mieście nad Brdą, jak i w Toruniu.

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w Bydgoszczy obecnie realizowane są trzy projekty komunikacyjne:

  • budowa nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz na odcinku pomiędzy ul. Fordońską i ul. Toruńską
  • przebudowa infrastruktury wzdłuż ul. Chodkiewicza
  • zakup taboru tramwajowego

Łączny koszt inwestycji to 464,80 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi 279,18 mln zł.

Dodaj komentarz