Raport z Polski Tramwaje Wydarzenia

Bydgoszcz pożegna Konstale?

Gród nad Brdą zamierza pożegnać wszystkie – 46 tramwaje typu Konstal 805Na. Miasto poinformowało, że nowy niskopodłogowy tabor może zostać zakupiony, tylko dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Właśnie trwają prace nad umową ramową, która ma ułatwić ten proces.

Zdjęcie: Michał Grossmann
Zdjęcie: Michał Grossmann

Bydgoszcz w ostatnich latach dzięki zrównoważonemu budżetowi zakupiła 33 nowoczesne tramwaje. Miasto zbudowało także nowe torowiska: do Fordonu, dworca kolejowego, wzdłuż ul. Kujawskiej. Trwa budowa torowego połączenia ulic Fordońskiej z Toruńską. Dalsza wymiana taboru została ograniczona ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów. Ich skutkiem jest ograniczenie nadwyżki inwestycyjnej z 300 do niespełna 20 mln zł. Pozwala to praktycznie realizować wyłącznie zadania, na które miasto pozyska wysokie dofinansowanie zewnętrzne, poinformował urząd miasta.

Do kwestii finansowania wymiany taboru odniósł się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski:

– W lipcu ubiegłego roku tak jak inne miasta otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie kolejnych 25 mln złotych na zakup tramwajów dofinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Staraliśmy się również o zakup kolejnych tramwajów z rządowego „Polskiego ładu”. Niestety ten wniosek został odrzucony, chociaż spełniał wszystkie kryteria. Mimo wszystko dalej przygotowujemy się do kompleksowej wymiany taboru. Ubiegamy się o następne centralne środki. Liczymy również na dofinansowanie zakupów tramwajów z nowej perspektywy unijnej do roku 2027. Niestety w ramach Krajowego Planu Odbudowy Rząd nie pozwolił na zakupy tramwajów w formie dotacji. Tylko w formie pożyczek.