Raport z Polski Tramwaje Wydarzenia

Bydgoszcz pożegna Konstale?

Gród nad Brdą zamierza pożegnać wszystkie – 46 tramwaje typu Konstal 805Na. Miasto poinformowało, że nowy niskopodłogowy tabor może zostać zakupiony, tylko dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Właśnie trwają prace nad umową ramową, która ma ułatwić ten proces.

Zdjęcie: Michał Grossmann
Zdjęcie: Michał Grossmann

Bydgoszcz w ostatnich latach dzięki zrównoważonemu budżetowi zakupiła 33 nowoczesne tramwaje. Miasto zbudowało także nowe torowiska: do Fordonu, dworca kolejowego, wzdłuż ul. Kujawskiej. Trwa budowa torowego połączenia ulic Fordońskiej z Toruńską. Dalsza wymiana taboru została ograniczona ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów. Ich skutkiem jest ograniczenie nadwyżki inwestycyjnej z 300 do niespełna 20 mln zł. Pozwala to praktycznie realizować wyłącznie zadania, na które miasto pozyska wysokie dofinansowanie zewnętrzne, poinformował urząd miasta.

Do kwestii finansowania wymiany taboru odniósł się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski:

– W lipcu ubiegłego roku tak jak inne miasta otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie kolejnych 25 mln złotych na zakup tramwajów dofinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Staraliśmy się również o zakup kolejnych tramwajów z rządowego „Polskiego ładu”. Niestety ten wniosek został odrzucony, chociaż spełniał wszystkie kryteria. Mimo wszystko dalej przygotowujemy się do kompleksowej wymiany taboru. Ubiegamy się o następne centralne środki. Liczymy również na dofinansowanie zakupów tramwajów z nowej perspektywy unijnej do roku 2027. Niestety w ramach Krajowego Planu Odbudowy Rząd nie pozwolił na zakupy tramwajów w formie dotacji. Tylko w formie pożyczek.

 

Nad umową ramową, która ma usprawnić proces zakupu pracuje zespół specjalistów Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji. W efekcie ich pracy miasto wyłoni dostawcę lub dostawców taboru łącznie aż 46 tramwajów (11 krótkich i 35 długich). Zakupy te zrealizuje w transzach, uzależnionych od pozyskiwanego dofinansowania. Eksperci w pierwszej kolejności określą parametry nowych pojazdów, wymagania techniczne oraz terminy pierwszej dostawy (wykorzystania dodatkowych środków unijnych w kwocie 25 mln zł na 3 lub 4 pojazdy).

Bydgoski tabor

Po Bydgoszczy kursuje nadal 46 składów typu „Konstal” 805Na. Najstarsze pojazdy mają 41 lat. To od czasów „eNek” najpopularniejsze tramwaje w Polsce (na szeroki tor produkowano model 105Na). Zarówno w wersji normalnotorowej, jak i wąskotorowej, pojawiły się we wszystkich miastach Polski. Poddawano je wielu przeróbkom i modyfikacjom. Pojazdy rozpędzają się do około 70 km/h.  Zabierają prawie 150 pasażerów. Największym mankamentem jest wysoka podłoga wykluczająca z transportu osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami.

Spółka zamierza konsekwentnie realizować strategię

Dodaj komentarz