Inwestycje Wydarzenia

Budowa „szprych” kolejowych CPK na kolejnym etapie

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na tzw. Inżyniera Kontraktu. W zakres umowy ramowej opiewającej na 2,5 mld zł wchodzą usługi związane z budową „szprych” w całej Polsce.

Fot. ilustracyjne / CPK
Fot. ilustracyjne / CPK

Przez Inżyniera Kontraktu rozumie się podmiot, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji – od projektowania, przez realizację robót, aż po etap gwarancji i rękojmi (w ramach opcji). Takie usługi zagwarantują realizację inwestycji kolejowych na jak najwyższym poziomie, co przełoży się na trwałość budowanych przez CPK linii kolejowych.

Na skutek przetargu ma być wyłonionych maksymalnie 20 wykonawców, którzy będą świadczyć usługi Inżyniera Kontraktu w formule umowy ramowej. Każda firma, która ją podpisze, będzie mogła ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe.

Mikołaj Wild, prezes spółki CPK powiedział

– Program CPK jest rozpisany na wiele lat. Umowy ramowe pozwalają stworzyć długoterminową profesjonalną relację opartą na wzajemnym zaufaniu i przewidywalności. Wybrane firmy uzyskają dostęp do zamówień udzielanych w kolejnych latach w związku z budową nowych tras kolejowych.

Głównym celem zawarcia umowy ramowej jest przyspieszenie wyboru wykonawców na kolejnych etapach prac dla projektów liniowych. Współpraca ma być prowadzona przez osiem lat. Szacowana wartość zamówienia to ok. 2,5 mld zł netto.

Zakres zadań

W zakres zadań objętych umową ramową wejdą m.in. usługi w ramach prac nad projektem budowlanym i projektem wykonawczym (w tym ich weryfikacja), zastępstwo inwestorskie w trakcie robót budowlanych, ich odbioru, a także przekazania do użytkowania wraz z rozliczeniami. Ponadto zagwarantowane zostanie opcjonalnie wsparcie poinwestycyjne oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

Przed nami kolejne postępowanie kluczowe dla całego procesu inwestycyjnego. Zamawiamy profesjonalne usługi nadzoru nad działaniami projektowymi czy budowlanymi przyszłych wykonawców, tak, aby jak najsprawniej i w najlepszej jakości wybudować 1800 km linii kolejowych – mówi Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego w spółce CPK.

 

Spółka CPK prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria wyboru wykonawców to przede wszystkim doświadczenie. W dalszej kolejności – przy zamówieniach na poszczególne zadania cząstkowe – Spółka weźmie pod uwagę cenę, a także kwalifikacje zespołu wskazanego przez wykonawcę do realizacji przedsięwzięcia. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 stycznia 2022 r. Przetarg jest skierowany zarówno do polskich, jak i zagranicznych oferentów.

Przetarg na usługi Inżyniera Kontraktu to kolejne duże postępowanie ramowe, ogłoszone przez CPK w ostatnich miesiącach. Jesienią spółka zachęcała do zgłoszeń w przetargu na projektowanie linii kolejowych, którego wartość wyniosła ok. 7 mld zł. W grudniu ruszyło postępowanie na roboty budowlane na terenie Portu Solidarność. Celem tego przetargu jest wyłonienie maksymalnie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania projektowe. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

Dziewięć kontraktów

W tej chwili CPK realizuje dziewięć kontraktów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Dotyczą one kolejowych odcinków: WarszawaŁódźWrocławgranica polsko-czeska, KatowiceOstrawa, Łętownia – Rzeszów, Zamość – Bełżec i Ostrołęka – Łomża – Giżycko, kolejowego węzła CPK, a także odcinka Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. Łącznie prace przygotowawcze trwają na odcinkach o łącznej długości 1200 km.

Dodaj komentarz