Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Po 20 latach pociągi wrócą na trasę Ostrołęka – Chorzele

Po ponad dwudziestu latach na trasę kolejową Ostrołęka – Chorzele wrócą pociągi. Tory przygotowuje specjalistyczna maszyna. W Ostrołęce powstaje zaś lokalne centrum sterowania. Na nowym moście kolejowym nad Narwią wykonawca prac ułoży tor.

Podbijarka wyrównuje tor (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)
Podbijarka wyrównuje tor (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)

Podróż pociągiem na trasie OstrołękaChorzele zajmie wkrótce około 50 minut. Pociągi rozpędzą się do prędkości 120 km/h. Na linii powstanie 9 stacji i przystanków. Znajdą się one w: Ostrołęce, Grabowie, Nowej Wsi, Zabielu Wielkim, Jastrząbce, Parciakach, Olszewce, Raszujce, a także w Chorzelach. Powrót połączeń przewidywany jest w 2023 r.

Prace na torach

PKP PLK wprowadziły na linię specjalistyczną podbijarkę, która wyrównuje tor. Jest on unoszony, a pod podkłady podsypywany jest tłuczeń.

Maszyna pracowała już na szlakach Jastrząbka-Parciaki, Grabowo – Jastrząbka, Jastrząbka – Chorzele, a także w obrębie stacji Grabowo. Wykona roboty na stacji Chorzele na pozostałych odcinkach linii.

Przy nowym blisko 250 m moście kolejowym nad Narwią ekipa budowlana umacnia skarpy rzeki. Od strony Ostrołęki i Chorzel przygotowuje najazdy na most. Po przygotowaniu mostu, wykonawca prac ułoży tor.

W czerwcu na stacji w Ostrołęce rozpocznie się budowa nowego peronu, a także demontaż starych torów. Inwestor buduje budynek lokalnego centrum sterowania (LCS), w którym dyżurni ruchu będą pełnić nadzór nad ruchem kolejowym.

Trasa OstrołękaChorzele zapewni dogodne podróże. Na peronach będą nowe wiaty i ławki. Przewidziano jasne oświetlenie oraz gabloty informacyjne i czytelne oznakowanie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą miały ułatwione podróże, gdyż wszystkie perony będą odpowiednio przygotowane, m.in. zastosowane zostaną linie naprowadzające ułatwią drogę osobom niewidomym, a także słabowidzącym.

W zakresie inwestycji, poza mostem nad Narwią, przebudowanych zostanie także 19 mniejszych obiektów, m.in. 5 mostów. Ponadto, PLK zbuduje 4 przejścia dla małych zwierząt.

Koszt inwestycji

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele” ma wartość około 347 mln zł i ubiega się o częściowe dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz