Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK przebuduje perony na Podlasiu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały pierwszą umowę na przebudowę peronów w województwie podlaskim. Łatwiejszy i lepszy dostęp do komunikacji szynowej zyskają pasażerowie w gminie Kleszczele (powiat hajnowski) na linii Białystok – Czeremcha.

Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK
Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu:

– Konsekwentnie poprawiamy dostęp do kolei i walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym na Podlasiu. „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” zapewni dostępniejsze i wygodniejsze podróże pociągiem, dzięki czemu pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych.

 

–  Wygodniejsze perony w Kleszczelach i Suchowolcach ułatwią dostęp do pociągów w kierunku Białegostoku i Czeremchy. Na Podlasiu, dzięki realizacji „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” dostosujemy do potrzeb podróżnych 17 przystanków. Mieszkańcy zyskują lepszy dostęp do kolei – najbardziej ekologicznego środka transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Co zmieni się w Kleszczelach i Suchowolcach?

 

Na obu przystankach wykonawca prac podwyższy perony, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano także wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwią pochylnie. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną również stojaki rowerowe, co pozwoli łączyć podróż dwoma najbardziej ekologicznymi środkami transportu – koleją i rowerem.

W Suchowolcach razem z przystankiem zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową zwiększy przede wszystkim poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Wartość inwestycji to 3,5 mln zł. Zgodnie z planem wykonawca zakończyć ma prace jeszcze w 2022 r.

Warto przypomnieć, że celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki inwestor wykorzysta m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W województwie podlaskim zaplanowano modernizację lub budowę łącznie 17 przystanków.

Dodaj komentarz