Wydarzenia

O współpracy biznesu i nauki na Politechnice Bydgoskiej

17 stycznia 2021 r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności na Politechnice Bydgoskiej zorganizowano spotkanie dot. możliwości współpracy między biznesem i nauką w zakresie zintensyfikowania i rozwoju usług dla kolejnictwa.

Fot. Radosław Karwicki / Raport Kolejowy
Fot. Radosław Karwicki / Raport Kolejowy

W ramach Centrum usług dla kolejnictwa organizatorami wydarzenia są Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

W obradach Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei reprezentowali Przewodniczący Rady Izby Sławomir Jankowski, Dyrektor Generalny Adam Musiał oraz zastępca redaktora naczelnego „Raportu Kolejowego” Radosław Karwicki. Ze strony uczelni wyższej, wzięli udział, naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz przedstawiciele innych wydziałów.

Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kolei
Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kolei

Na zakończenie zaplanowano w formie merytorycznej dyskusji warsztat Smart Labs, który odbywa się w ramach realizowanego projektu Dialog 2.0. Jego celem jest rozwijanie nowego modelu współpracy, wzmacnianie relacji pomiędzy przedstawicielami biznesu a jednostkami naukowymi.

Po przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów z kadrą zarządzającą w ponad 100 przedsiębiorstwach z regionu kujawsko-pomorskiego, zdiagnozowano perspektywiczne obszary współpracy. Jednym z nich jest kolejnictwo, które zostało wybrane jako temat spotkania.

Za dwa lata ruszy budowa nowej linii tramwajowej w Gdańsku [MAPA]

Dodaj komentarz