Publikacje Firm Wydarzenia

O kolei, biznesie i edukacji na Politechnice Bydgoskiej

Blisko 70 osób wzięło udział w spotkaniu networkingowym „Kolej na współpracę. Biznes – Nauka – Edukacja”, które odbyło się 21 czerwca w auli Politechniki Bydgoskiej. Celem wydarzenia była integracja przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Bydgoskim Klastrze Przemysłowym „Dolina Narzędziowa” oraz środowiska naukowego Politechniki Bydgoskiej.

Wydarzenie to odpowiedź na podpisane w kwietniu porozumienie o współpracy, pomiędzy bydgoskim klastrem, politechniką i Polską Izbą Kolei. Sygnatariusze zadeklarowali wspólne prowadzenie prac badawczych, organizacji kursów i specjalistycznych szkoleń, a także konferencji i wystaw.

Spotkanie networkingowe zainaugurowali Prorektor ds. nauki i ewaluacji, dr hab. Inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ oraz Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii dr inż. Mateusz Wirwicki. O współpracy branży kolejowej z ośrodkami badawczo-naukowymi mówili zaś Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei – Adam Musiał oraz Dyrektor Zarządzający Bydgoskim Klastrem Przemysłowym – Dolina Narzędziowa – Piotr Wojciechowski.

– Najważniejszym celem spotkania jest nawiązanie kontaktów między członkami bydgoskiego klastra a firmami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Kolei – mówi Adam Musiał, Dyrektor Generalny Izby. – Nieprzypadkowa jest nazwa wydarzenia „Kolej na współpracę…”, ponieważ kolej jest bardzo interdyscyplinarna, a przede wszystkim otwarta na nowoczesne rozwiązania.

 

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z zakresem działań laboratoriów i katedr Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. Mieli okazję nawiązać wzajemne kontakty biznesowe i zaprezentować reprezentowane przedsiębiorstwo.

Okazją do rozmów w trakcie spotkania była także wystawa firm członkowskich Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i Polskiej Izby Kolei.

Dodaj komentarz